september 2018

MAL-BP När sjukvården gör barn sjuka

september 14, 2018 // 0 kommentarer

Jag arbetar på min nya bok med titeln MAL-BP När sjukvården gör barn sjuka. Boken omfattar en litteraturöversikt över det svårförståeliga fenomenet malingering by proxy när sjukvårdspersonal luras till att göra barn sjuka. Det planeras gå till tryck början av [...]

MAL-BP is Child Abuse by Health Care

september 14, 2018 // 0 kommentarer

I am working on my new book that might be titled MAL-BP is Child Abuse by Health Care. The book will present a literature overview of the incomprehensible phenomenon when health care staff unconsciously make children ill. Its tragic, its sad och its cruel beyond words. And silenced by [...]

Därför gillar jag Sveriges högerekstrema

september 14, 2018 // 0 kommentarer

Ja, jag gillar Sveriges och Europas högerekstrema rörelser Hur kan det komma sig att undertecknad Dr Jackson, som inte bara ser sig själv som en klassiskt kristen konservativ 100%-ig demokrat utan VET att han är det, gillar Sveriges och Europas högerextrema rörelser? Svaren är som följer. [...]

Sverige i Moloks era

september 13, 2018 // 0 kommentarer

Molok är en gammaltestamentlig gud som krävde människo-offer. Spädbarn togs från sina mödrar och till prästernas högljudda besvärjelser som bland annat skulle tysta moderns gråt, rop och förtvivlan, lades barnet i en öppning till ugnen, en ugn i form av en gud av koppar. Barnet brändes [...]

LMP:s förhållande till Mångkultur och Islam

september 10, 2018 // 0 kommentarer

Dokument 2   Grundaren av LMP Thomas GA Jackson har konsekvent sedan år 1975 verkat för att Sverige skall vara en sekulär nation på traditionskristen och rimlig homogen etnisk  grund. Självklart med rimlig småskalig invandring inkluderande etnisk invandring av alla de etniciteter som [...]
1 2 3 4 5 6