november 2018

Därför bör kvinnor fråntas rösträtten

november 4, 2018 // 0 kommentarer

Det kan vara så att KKP- Klassiska Konservativa Partiet kommer att införa i sitt politiska program att svenska kvinnor bör fråntas rösträtten i val till Riksdagen. Orsaken är den hysteriska feminizmen som underminerar Sverige och vi kan icke se något slut på dess lögnaktighet och [...]
1 2 3