5 tweets som fick Dr Jackson avskedad från offentlig sjukvård i Sverige + förklaringar och kommentar

Idag är det valdag i Sverige. Politiker skall väljas till riksdagen, landstingen och kommunerna.

Jag anser det väldigt viktigt att vara med i debatten, jag vill vara provokativ, skapa eftertanke och debatt.

Är jag för provokativ? Låt oss se på de tweets som fick mig uppsagd med omedelbar verkan. Uppsagd utan att få någon chans att förklara eller ens uppmaning att ta bort tweetsen, vilket jag redan hade gjort frivilligt när jag blev uppsagd.

När jag blev omedelbart uppsagd hade jag flera väldigt svårt psykiskt sjuka som patienter. Jag hade flera suicidala och svårt ångestplågade, några psykotiska. Patienter som uttryckt sin tillfredsställelse och uppskattning för mitt arbete där jag noggrant ser över diagnoser – kontrollerar att de är korrekta – och tar bort mediciner som ger onödigt mycket biverkningar och jobbar med så god empati och engagemang som man rimligt hinner med. Många chefer inom dagens psykiatri har ingen medicinsk kunskap och förstår inte komplexiteten i hur en psykiater arbetar i ett riktigt evidensbaserat arbete. Därför kan de inte heller förhålla sig optimalt i situationer som den som uppstod i Sollefteå.

Tweet 1.

Kommentar: Notera först att detta har INGET SOM HELST att göra med mitt arbete i Sollefteå, där fungerade teamet bra. Jag har faktiskt aldrig jobbat på ett så pass välfungerande team med serviceintriktade sjuksköterskor, bra psykologer och hyggliga medarbetare som i Sollefteå. Tweeten gäller min erfarenhet av psykiatri i Sverige och Norge generellt. F.ö. är tweeten sann. Psykiatriker har i allmänhet låg boklig bildning inom sitt eget kunskapsområde. De jobbar mest enligt lokala tyckar-traditioner. De två psykiatriker som jobbade i Sollefteå stabilt fann jag över genomsnittligt  kunniga och sympatiska.

 

Tweet 2 och 3

Kommentar:   Tweet 2 och är ett provoaktiv uttryck för min syn på svenska feminister – jag anser dem uppriktigt halvt galna. De gör samhället så pass dysfunktionellt att handikappade, svaga och utsatta får en betydligt sämre existens. Feminizmen menar jag äter upp den goda patriarkala strukturen och ordningen inifrån. Detta är min uppriktiga syn och den är jag väldigt stolt över. Jag ser de utsattas situation – feministerna sätter makt och bekvämlighet före de utsattas situation.  Feminism är ren egoism – som jag ser det. Sorry.

 

 

Tweet 4

Kommentar:    Detta är vad varenda polis och civiliserad militär gör. Det handlar om mycket aggressiva afrikanska invandrare som olagligt tar sig in i ett annat land, de förstör och klättrar över stängsel, de kastar avföring och urin på gränsvakterna, de är våldsamma och skadar uppsåtligt gränsvakterna som riskerar att bli svårt skadade eller t.o.m. dräpta.  Men förvaltningschefen på Region Västernorrland Nina Fållbäck Svensson och verksamhetschefen Kristina Mårtensson menar denna tweet är invandrarfientlig. Jag kan garantera dessa i mina ögon samhällsdestruktiva personer att mina invandrarvänner ger mig mer stöd i denna tweet än svensken i allmänhet gör. Om svenskar hade attackerat gränsvakter mot Norge på samma sätt hade jag haft exakt samma synpunkt om den svenska pöbeln. Detta har inget som helst med etnicitet att göra utan är ett led i en civilisationsprocess.

 

Tweet 5

 

 

(Denna tweet tycks raderas bort då och då av någon som tagit sig in på min websida. Får fråga min designer.)

Kommentar:   Lyssna nu. Tweet 5 vet jag är korrekt. Jag har universitetsstudier i medicin, teologi, juridik och psykologi bakom mig. Jag har bott i sex olika länder. Jag VET att det pågår en islamiserings process i Sverige. Jag VET att många svenskar på högerfronten börjar förbereda sig för en viss nivå av inbördeskrig. Jag har inga detaljer men jag har läst så pass mycket på internet om olika organisationer och i kommentarsfälten att jag känner till detta.

Därför har min familj flyttat utomlands. Vi bedömer samstämmigt att problemen har börjat med enklavisering i Sverige. Vilket är ett relativt sent steg i processen.   Jag ser det som min skyldighet, trots patetiska feministers och kvinnliga odugliga chefer i Region Västernorrland, att varna för detta. Ty det kommer att drabba alla i Sverige, ursvenskar, muslimer, kristna, sekulära.   Inför ett riksdagsval har jag en skyldighet att formulera detta efter min enkla förmåga. Och det kan jag garantera att några ynkliga odemokratiska småtjejer i Region Västernorrland inte har det minsta med att göra. De bedriver rent maktmissbruk till patienters förfång och de kommer att anmälas till både IVO och det formella rättsväsendet.

 

Sammanfattning: Det är ytterst tragiskt att mina patienter sannolikt far illa nu när jag slutat. Flera riskerar nu inte få den vård som högkvalitativ psykiatri kan ge dem. Flera hade nämligen fel diagnos och var suboptimalt medicinerade när jag träffade dem. Men jag är glad att jag slutat. Jag vill nämligen inte arbeta under s.k. chefer med personligheter och värdegrund som de som är ansvariga i Region Västernorrland.    Låt mig avslutningsvis tillägga att alla vet, inklusive bolsjeviken Jonathan Lehman på EXPO som sitter och ljuger dagarna i ända om mig, att orsaken att jag rört mig i högerextrema kretsar är att de är de enda som gett mig en plattform i apatiska barnfrågan.

Och tack vare dem har jag nu än en gång blivit kallad nazist och fått uppmärksamhet och cirka 20000 har läst på denna blogg om hur de stackars flyktingbarnen är offer i en märklig diagnostisk situation som på engelska kallas MAL-BP.    När landstingen sviker, och SVT/SR ljuger om barnens exceptionellt svåra situation så är jag mycket tacksam till alla Sveriges högerextrema att ni stod upp för barnen. Viket egentligen inte förvånar eftersom Ni högerextrema gillar lag och ordning mycket mer än det anarkiztiska feminiztiska patrasket.  Det är de svaga, sjuka och utsatta som behöver lag och ordning. De rika och starka kan köpa sig trygghet.

Om Ni vill läsa om de apatiska flyktingbarnens fruktansvärda situation i den vård som Sveriges landsting gett dem så läs denna artikel:

Apatiska Barn

F.ö. är jag inbjuden till professor Marc Feldman USA. En av världens mest respekterade forskare på dessa sent upptäckta medicinska övergrepp på barn där vårdpersonal pga falsk information luras till att göra barnen sjuka. En  svårförståelig avancerad medicinsk tortyr. En del barn i Sverige har bakom landstingens lyckta dörrar svultits till döds.   Jag förstår att jag upplevs som obekväm av Region Västernorrland.

Läs gärna en artikel jag fick publicerad om barnen i en medicinsk etisk internationell tidskrift:

https://www.bioedge.org/indepth/view/only-in-sweden-but-why/12361

 

MVH

Thomas Jackson MD, PhD

Director European College of Psychiatry, Leeds/U.K.

 

PS. Som Ni förstår ger jag icke speciellt mycket för Region Västernorrlands så kallade värdegrund. Är den bolsjevistisk? Anarkiztisk? Feminiztisk?