AKUT VIKTIG INFORMATION – CORONAVIRUS KAN SKADA BARNS INLÄRNINGSFÖRMÅGA

Kära läsare,

idag läste jag i Fria Tider, se länk nedan, något jag finner oerhört oroväckande och som Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen omedelbart bör diskutera och ge riktlinjer för.

Vi vet att corona viruset som orsakat denna pandemi är neurotropt – det innebär att det söker sig till nervceller.  In till hjärnan via luktnerven och drabbar luktcentrum så uppemot 50% av alla drabbade av klinisk Covid-19 infektion får delvis eller helt bortfall av lukt och smak. Det kan återkomma men det kan hos vissa bli permanenta problem. Vi vet ännu ej ty viruset är så nytt.

Läs gärna om det här.

Över 200 barn i Stockholm har fått långtidscovid | Fria Tider

Vad som är fasansfullt, och här vill jag slå på trumman, är:

  1. Luktnerven delar sig i en inre gren, s.k. medial gren, som går till area septialis – den region i hjärnan som styr sexualitet – och en yttre gren s.k. lateral del som går till aggressivitets/flyktcentrum nucleus amygdala.
  2. Intill area septalis och amygdala ligger främre hippocampus som är den absolut viktigaste regionen för inlärning i hjärnan. Det är så att säga hårddisken för minneskonsolidering i hjärnan. Allt detta är på ett område av 1-2 cm diameter.   Många associerar vissa lukter till vissa långtidsminnen. Förklaringen är att lukter och minnen minglar rätt bra i hippocampus bakre del. I främre delen finns närminnet som hjälper oss koncentrera oss. Barnen klagar på koncentrationssvårigheter. Det kan bero på att corona-virus skadar hippocampus.

 

Det är alltså oerhört oroväckande det som nu rapporteras att barn har fått koncentrationssvårigheter och minnessvårigheter eftersom det talar för att detta områdes nervceller kan påverkas/förstöras!!!  Om nervcellerna förstörs helt kan det liknas vid lobotomi.

Ett annat virus som är neurotropt och har på medicinskt språk ett s.k. predilektionsställe i lukthjärnan är rabiesvirus. Rabiesvirus söker sig via ryggmärgen upp till just hippocampus.

15 February 2021

Thomas GA Jackson MD, PhD,  professor vid Evidence Based Medicine LTD, Leeds, UK   070-5093176

 

The Limbic System

1511 The Limbic Lobe.jpg