”All lojalitet med patienten – ingen med kollegorna”

”All lojalitet med patienten – ingen med kollegorna” har varit min slogan från mitt första läkarjobb. Jag var då 24 år gammal. Naturligtvis har jag varit vara pragmatisk i perioder – utan det hade jag varit tvingad att lämna min profession.

Nu är jag gammal och erfaren med ett fläckfritt CV. Nu ska jag mer än tidigare implementera min slogan i min läkargärning.