Anmälan om forskningsförsummelse vid Karolinska Institutet överlämnas idag till juridisk/disciplinär avdelning vid institutet.

Idag kommer en preliminär rapport, från Dr Jacksons Barnefond,  om forskningsförsummelse vid Karolinska Institutet att överlämnas till institutets avdelning för disciplinärende.

Karolinska Institutet har, sannolikt på grund av politisk korrekthet, försummat att diskutera barnmisshandel som en orsak till en mystisk sjukdom som enbart existerar i Sverige där tusentals flyktingbarn bakom stängda dörrar utsättes för svält, några till döds.

Den mystiska sjukdomen är dokumenterad i ett BBC-program. De svåra fallen av svält visas ej.   Dr Jackson som har visselblåst många år om tragedin drev nyligen en rättsprocess vid Stockholms Tingsrätt, 16 april 2018, B 15812-16 där han fick Svenska Läkarförbundets fulla stöd att han icke gjort något fel när han varnat för att barnen utsätts för svält och misshandel. Medlemmar i Svenska Advokatsamfundet har under 20 års tid haft barnen som fast inkomstkälla och visar inget intresse att släppa fram sanningen. Och svensk FAKE NEWS MEDIA har aldrig intervjuat ett barn under en pågående misshandelsperiod eftersom barnen görs stumma av föräldrarna.

https://www.bbc.com/news/magazine-41748485