Anne Ramberg! Advokatsamfundet skall tvingas till att undersöka sina egna medlemmars roll i apatiska barn övergreppen!

Idag vet vi med säkerhet, se rättsprocessen Jackson./.Helin B 15812-16 Stockholms Tingsrätt med huvudförhandling 16 april 2018, att Läkarförbundet ger Dr Jackson sitt stöd att han icke gjort något etiskt fel i apatiska barnprocessen.   Läkarförbundets yttrande har stor tyngd då det samtidigt ger Dr Jackson rätt i sak avseende apatiska barn tragedin som drabbat flyktingbarn i Sverige som försätts i en s.k. MAL-BP situation. Dr Jackson har nämligen tydligt gått ut och sagt, understödd av internationell expertis, att flyktingbarnen far illa.   Att gå ut med felaktig diagnos är oetiskt. Men Dr Jackson har icke gjort detta utan tvärtom gått ut med rätt beskrivning av de apatiska barnen att de är i en s.k. MAL-BP situation.

Bildresultat för anne ramberg bilder

De som inhöstat enorma inkomster på att dölja övergreppen är dels journalister som Gellert Tamas och Jan Helin och dels advokatsamfundets medlemmar, alltså advokater som i sin verksamhet som ombud inte bara åsett övergreppen på barnen utan skrämt barnläkare till att sondsätta de apatiska barnen. I en mycket grym teater.   Understödda av feminizten Anne Rambergs mediokra humanism där hon är totalt blind för övergreppen. Anne Ramberg, bild ovan, är generalsekreterare till det pompösa advokatsamfundet som kommer sjunka ihop som en ost-sufflé när Dr Jackson är färdig med dem – dessa förbannade barnmisshandlare och barnutnyttjare.  Hoppet står nu till Sveriges nationella domstolsväsende.