Ansökningsavgift för demonstration mot Gellert Tamas tisdag 27 november 2018 Göteborgs Universitet kl 17.00-18.00 nu betald