Äntligen kanske wikipediatexten om mig Thomas Jackson blir rätt

Kära läsare!

I många år har jag bett personer som redigerar wikipedia att ändra wikipedia-texten om mig så den blir korrekt. För barnens bästa. Men de som skriver där och redigerar har vägrat. Det stora felet har nämligen varit att journalisterna har skrivit att ”Dr Jackson sagt att de apatiska barnen simulerar” vilket är en lika stor lögn som att säga ”natt och dag är samma sak” eller att ”att gå mot öst innebär att du går i samma riktning som när du går mot väst”.

Det är nämligen så att jag skrev i Dagens Medicin 18 januari 2006, vilket senare samma år blev citerat i SOU 2006:49 alltså den statliga utredningen om apatiska barn, om ”malingering by proxy” idag förkortat MAL-BP.  OCH det råkar vara så att det engelska ordet ”malingering” betyder simulering. Eftersom svenska barnläkare och svenska journalister aldrig hade hört begreppet malingering-by-proxy förut och ej brydde sig om att se på de artiklar som förelåg internationellt så tycks de ha trott att malingering by proxy innebär att barnet simulerar. Inget kan vara felaktigare. MAL-BP är nämligen ett övergrepp vars förfärande konsekvenser är helt beroende av vilken intensitet den vuxne utsätter barnet för detta övergrepp. Enkla fall på några minuter eller timmar kan vara nog så stressande för barnet. Längre övergrepp kan ge barnet så mycket ångest att de hysteriskt dissocierar och kommer i ett kataton-liknande tillstånd.

Nu ska en wikipedia-skribent försöka korrigera felen och hen skall få källhänvisningar.  Jag bedömer dock att det kan bli svårt att få den som slutligt bestämmer i svenska wikipedia att acceptera sanningen eftersom en av världshistoriens största medicinska skandaler då börjar avslöjas.

Sannolikt kommer journalister som Jan Helin, Hanna Stjärne, Gellert Tamas m.fl. göra sitt absolut bästa att mörklägga korrigeringarna.

Den som skall försöka korrigera texten har fått bl.a. följande ord av mig i ett mail:

 

 

” Tror du att du kan gå genom wikipedia-artikeln och varje gång det står något i stil med att Jackson sagt att barnen simulerar att du kan ändra det, hänvisa gärna till mina böcker Copycatbarnen och Veritofobi där det framgår klart eller till länken nedan.

Försök få med att ”Dr Jackson varit upprörd över att feltolkas avseende simulering han har nämligen aldrig uttryckt sig så men menar svenska journalister avsiktligt felciterat honom. Jackson menar att övergreppen på apatiska barnen är oerhört varierande beroende på hur hårt de vuxna pressar barnen. Allt från enkla fall där barnet lyder order endast någon timme som i och för sig kan vara mycket stressande för barnet till grova övergreppsfall där barnen tvingas till årslångt sängläge och sondmatning. Där vissa barn som fått näringssond sondsvälts av vuxna genom att de tillförs för lite näring vilket ger barnen svår ångest, ångest av den intensitet att barnen dissocierar och blir katatona. Jackson får stöd av internationella experter som prof Marc Feldman University of Alabama, erkänd auktoritet på MAL-BP och även av prof Bryan Lask Storbritannien, internationell forskare på barndepressioner som i mail till Jackson skrivit alla barn är mer eller mindre malingering by proxy. Jackson menar att detta kan vara ett av århundradets största medicinska skandaler där man låtit partiska journalister intervjua i saken okunniga svenska barnläkare. ”

Tror du att du kan lägga ned lite tid på detta. Låt oss samarbeta, jag kan ge dig nödvändiga källor både på Feldman, Lask och första gången MAL BP beskrevs år 1996. Jag vill inte betala för det för det kan bedömas vara korruption men jag kan bjuda dig på en god middag antingen i Stockholm eller där du bor. Just detta att få wikipediartikeln så korrekt som möjligt kan hjälpa barnen något enormt.

Tack att Du bryr Dig!

bästa hälsning

TJ”

Jackson-Mal-BP-Syndrom