Åpent brev: Mörklegger Dagbladets Arve Bartnes – Norges fremste gravejournalist?

Til:  Norges kanske fremste gravjournalist Arve Bartnes på Dagbladet i Oslo!

Sendes i mail idag til : aba@dagbladet.no og til noen andre.

Jag tror det var i juni, 2014,  undertegned med to medarbeider i Dr. Jacksons Barnefond traf Dig, journalisten Arve Bartnes, som kalles Norges fremste gravejournalist, 1-2 timer på Dagbladets kontor i Oslo. Takk igen at Du tog oss emot!

Oppriktigt sagt er jag usikker på varför Du accepterte at treffe oss. Jag hade kontaktet Dig flere ganger og til slutt gav Du med dig. Kanske var det for at skandalisere mig men Du skönte at det vi sa var alltför sant og at Du ikke skulle klare Dig om det ble en sak i Pressens Faglige Utvalg.

Faktum kvarstår – Du Arve Bartnes VET at i Sverige sker grunnet svenske grav-journalister  en oerhört grym övergreppsepidemi mot asylbarn som ligger i bleier og sondfordres mange år i venten på asyl.   Du hade, om Du hatt hjerte, enkelt kunne skrive om dette og stötte fremst barnen som plages svårt men också gi stötte til alle de leger og helsepersonal i Sverige som har de veldi vont i prosessen.  Vad hindret Dig? Leger og personal kan ikke varsle ettersom de da blir kallet nazister/rasister. Svenske så kallet grav journalister som ikke ens hade funnit en elefant i sin egen leilighet hade nemlig sagt at ingen overgrepp pågår og at de som sier at det eksisterer overgrepp er nazister. ”Shoot the whistleblower” var Sveriges gravjournalisters store insats. Og de skyllde förutom på undertegned Dr. Jackson som er kristen og konservativ og ikke liker mångkultur, og derfor veldi enkel at porträttera som nazist i Sverige, bland annet på norske leger i teatern ”Apatiska for Nybörjare” som et vilselett kulturetablissemang i Sverige satte opp.

Ditt, Arve Bartnes, agerande er veldi tragiskt for Norsk journalistik som går etter Sverige i sin utveckling.

Jag, med to andre, satt en dryg time med Dig på Dagbladets kontor og fortalte alt om tragedin i Sverige, hvordan Sveriges ”fremste graver” Nils Hanson på SVT:s Uppdrag granskning brukte en kjend lögner Gellert Tamas som ikke ens har journalistutdannelse for at i svensk TV:s Brennpunkt program si at Dr. Jackson som er Sveriges ende ekspert på simuleringsdiagnostikk och by-proxy overgrepp på barn er nazist og höyreekstrem, og at han gjör diagnostik utifra nationalsocialistisk ideologi. Vad skulle svensk publikum tro? Ingen som opponerte sig fikk ju si noe.

Jag fortalte alt for Dig Bartnes hvordan de ende som lyttet på mig for at beskutte asylbarna fra overgrepp var radikalnationalistiska organisationer i Sverige og at dette forverret kommunikationsmöjligheten for at få ut sannheten til svensk publikum. Sveriges röd-gröna journalistiske elit tauset alle som försökte varsle genom at kalle dem nazister.

Du Arve Bartnes vet idag 31.03.17 om at engelske General Medical Council og engelske legeforeningen er liksom undertegned Dr. Jackson veldi bekymret om at den apatiska barn epidemin hos asylbarn i Sverige kan vare svåra overgrepp.   Men Du Bartnes bryr Dig ikke. Utifra Ditt agerande som minner veldi mye om pseudojournalisters i Sverige så beskytter Du  dine grav-kollegor i Sverige – likt en journalistisk internasjonell maffia? Du Bartnes kanske har en forklaring –  venligen forklare da. Saken er for viktig for at Du skall kunne holde kjeft uten at noen går på Dig. Jag gör det nå. Og da ingen annen avis i Norge  til tross for hundratals mail til disse åren 2012-2016 er intressert så skal jag göre som i Sverige. Nemlig venligt spörre norske motstandsbevegelsen hvis de kan publisere på Frihetskamp.net  Om de ikke gjör det blir jag åter helt allena at offentligt kempe for barnen. Mange i Sverige stötter mig, men de törr ikke si vad de synes. Jag vet at en del nasionalsosialister ikke liker at jag er konservativ men de har i alle fall sagt til mig i Sverige at de er emot overgrepp på alle barn, i Sverige og utomlands. Så hörer jag ikke fra Dig, NRK eller annen avis så håper jag de publiserer dette brev til Dig.

The New Yorker skrev denne uken, 27.03.2017 om Sveriges bevisstlöse asylbarn, at de var flere hundre. Det er feil, sammen har de varit noenstans mellom 1000- 2000. Kanske fler.

Publikum i Sverige og Norge trenger idag virkligen noen som granskar journalisterna som graver.  Det er ikke meningen at det som kalles god journalistik – at objektivt beskrive og forklare virkligheten for publikum – skal styres av maffia-liknande aktörer. Notere venligen at jag er usikker på vart Du Bartnes hörer. Men en sak er sikker. Vi var tre personer som treffet Dig. Du er den journalist i Norge som vet mest om den av svenske gravjournalister mörklagda sidan av de fruktansvärda övergrepp som sker mot asylbarn i Sverige. Men Du holder kjeft – likt den verste trafficker.   Du Arve Bartnes har sikkert fått 40-50 mail av undertegned om saken. Du gör eksakt som Dine svenske kollegor. Du kniper keft og svarer ikke på mail. Så vad ska jag tro?

Arve!  Venligen besvar dette mail til Dig – vad tror du egentligen om det som undertegned, J.B. och S.R. fortalte for Dig juni 2014?   Om Du ikke trodde oss – varför skandaliserte du ikke meg? Det hade varit en bra story presis som lögnaren Gellert Tamas tjent miljoner på at lyve om mig og ödelegge for asylbarnen.  Om Du trodde oss er det enda verre. Da er Du empatilös som flere andre journalister.

Mitt opp i alt dette en venlig hilsen.

Jag önsker Dig ikke noe vont men vi må bare få disse forfoerdlige overgrepp som pågår i Sverige i en norsk debatt som har forutsettningar at vare mer hederlige enn den svenska debatten. Spesiellt som The New Yorker nå skriver internationellt om saken. Jag önsker virkligen be Dig om unnskyld hvis jag går på för hart her. Men jag har sent Dig så mange brev uten at få svar at jag vet ikke hvordan jag skal göre. Dagbladet kan idag göre internasjonell forskell. Dere er omtrennt like store på lesersiden som The New Yorker og dere kan hjelpe til at skapa en bedre debatt enn den som var i Sverige. La oss tenke på barnen. Det er min bönn til Dig og Dagbladet at dere skal gi utrymme til det som svensk journalistik mörklagt. Hör av Dig!

Dr. Thomas Jackson 98189351

https://www.medier24.no/artikler/her-er-hemmeligheten-bak-dagbladets-skup-priser-han-heter-arve-bartnes-og-trives-best-i-bakgrunnen/362262