Åtelet mot SVT Jan Helin – senaste inlagan inför rättegången kl.09.00 Stockholms Tingsrätt 16 april 2018

Till:   Stockholms Tingsrätt Avd 4 Box 8307 104 20 Stockholm

 

Skillnad mellan vanlig simulering och det fruktansvärda övergreppet tvångssimulering som kan döda barnen.

 

Angående mål B15812-16   Thomas Jackson ./. Jan Helin

Igår 2018-04-11 inlämnades ett 12-sidigt dokument av målsägaren vid registraturen som ett bestridande av och yttrande om Jan Helins ombud Thomas Olssons brev med bilagor som har aktbilagenummer 198-202. Efter inlämnandet upptäckte målsägaren en felaktig formulering i det 12-sidiga dokumentet, det står på sida 11  ungefär mitt på sidan ett stycke:

”Tvångssimulering förhåller sig till simulering som natt förhåller sig till dag, som helvete till himmel, som frihet till fjättrande fångenskap, som friskhet till sjukdom”.

Det skall givetvis stå:   ”Tvångssimulering förhåller sig till simulering som natt förhåller sig till dag, som helvete till himmel, som fjättrande fångenskap till frihet, som sjukdom till friskhet”.

 

Tillägg:

Målsägaren gör härmed även ett tillägg på några sidor för att ytterligare förklara och exemplifiera skillnaden för domstol och allmänhet mellan tvångssimulering som internationellt bl.a. har synonymerna ”Malingering by Proxy”, ”MAL-BP” och ”Induced or Fabricated illness in Children” och det vardagliga begreppet simulering som svenska journalister konsekvent och falskeligen påklistrat alla visselblåsare, och därmed vilsefört allmänheten att visselblåsarna framför allt målsägaren bedömer att de apatiska barnen simulerar/låtsas.

Om detta föreligger 100-tals exempel. Jag ger som bilaga 1 här endast ett nämligen SVT/SR som 2012-04-26 skriver ”Med referens till Jackson skrev man att en möjlig orsak till barnens apati var att de låtsades”.   Målsägaren skrev 100-tals mail till SVT från september 2006 till 2017 att de måste låta mig förtydliga eftersom SVT grovt missuppfattat alternativt medvetet ljuger, precis som barnläkarna, för att skydda sig själva. Jag skrev faktiskt så många mail i saken att SVT:s säkerhetschef, se aktbilaga 40 daterad 2010-03-09 hotade mig med upp till 6 års fängelse.   Jag blev förvånad, något förskräckt så klart men också väldigt glad att jag fick detta hot eftersom det är ett kvitto på att de läst alla mina brev där jag ber om att de måste gå ut till allmänheten och berätta att de inte förstått den medicinska problematiken och att de apatiska barnen kan vara i en svår tortyrliknande situation med mycket stort lidande för de barnen som är svårast drabbade. T.o.m deras liv kan vara hotade genom sondsvältning.

Det är nämligen väldigt svårt för allmänheten, politiker och icke-tränade läkare att förstå vad SOU 2006:49 egentligen menade när de diskuterade malingering by proxy ett medicinskt fenomen som aldrig varit diskuterat i Sverige före SOU 2006:49 tog tag i det.

Det är nu min förhoppning att domstolen i Stockholm med jury och åhörare skall förstå skillnaden mellan MAL-BP, malingering by proxy, och simulering i vardagstal ty Sveriges journalister har sannerligen icke gjort det.   Jag har för övrigt sedan många år informerat SVT, både VD och deras chefsjurister att målsägaren kommer att begära skadestånd på 35 miljoner från SVT för deras svartmålning, falska tillvitelser och inkompetensförklaring av målsägaren försvårande dennes  läkarkarriär och forskning 2006-2018 samt för den extraordinära påfrestning det inneburit att veta att på grund av deras felcitering och svartmålning av målsägaren, utan att ge målsägaren tillfälle att ge genmäle, har att ofattbart lidande ägt rum för tusentals oskyldiga barn.

 

Litteratur om malingering by proxy/induced illness in children

Journal of Development Behavioural Pediatrics 2003  Aug;24(4):276-8.

1. J Dev Behav Pediatr. 2003 Aug;24(4):276-8.

Malingering by proxy: a form of pediatric condition falsification.

Stutts JT1, Hickey SE, Kasdan ML.

Kommentar: I denna artikel från år 2003 uppmanas läkarna att i första hand skydda barnen från föräldrar och skadlig sjukvård. Artikeln diskuterar också att det icke är speciellt väl känt bland läkare att föräldrar kan instruera sina barn att simulera

Notera:   Även i denna medicinsk vetenskapliga tidskrift så använder författarna ordet ”malinger” alltså ”simulera”  för att beskriva malingering by proxy. Likaså gör undertecknad för att beskriva MAL-BP.    Detta har hög relevans för aktbilaga 198-202.   För att beskriva övergreppet MAL-BP måste man helt enkelt utgå från begreppet simulera annars famnar man i luften ungefär som man skulle beskriva skadorna av att bli påkörd av ett tåg utan att beskriva tåget och dess hastighet, var det träffat den skadade etc.

 

2. J Forensic Sci. 2016 Jan;61 Suppl 1:S171-6. doi: 10.1111/1556-4029.12977. Epub 2015 Nov 13.

Malingering by Proxy: A Literature Review and Current Perspectives.

Amlani A1, Grewal GS1, Feldman MD2.

Kommentar:   Denna översiktsartikel (år 2015) rekommenderar att se på barnets skyddsbehov, vikten av långtidsuppföljning och betonar att det behövs mer evidensbaserad forskning för att identifiera diagnostiskt dessa barn och behandlingsstrategier. Notera att en av författarna till artikeln är professor Marc Feldman som formulerat om apatiska barn epidemin i Sverige att han är ”utterly convinced”, aktbilaga 88 och 89, alltså helt övertygad om att en betydande mängd av de apatiska barnen är offer för malingering by proxy alltså en betydligt klarare hållning än SOU 2006:49, aktbilaga 26, 34, om när de refererade till malingering by proxy som en möjlighet.

 

3. Child Abuse & Neglect

Volume 38, Issue 11, November 2014, Pages 1755-1765

Malingering-by-proxy: Need for child protection and guidance for reporting

MichaelChafetz, MelissaDufrene

Kommentar:  Denna artikel (2014) betonar vikten av skydd för barnet och officiell vägledning till hälso-och sjukvården vid Malingering by Proxy. De betonar att barnmisshandel och vanskötsel vid MAL-BP medför svår reell skada, alltså barnen blir sjuka på riktigt och att sårbara barn frivilligt kan gå in i en svårförståelig roll under grupptryck från andra. Likheten med Munchausen by proxy diskuteras.

Det finns andra artiklar och kapitel i läroböcker t.ex. kapitlet Illness falsification in children  i läroboken ”Malingering and Illness Deception” 2005 Oxford University Press aktbilaga 94, varav alla varnar för skador ett barn kan få vid malingering by proxy. Inga artiklar på svenska existerar. I Sverige är det tabu bland läkare och journalister att diskutera MAL-BP eftersom det av några tjejer och killar på SVT rubricerats som nazistiskt och främlingsfientligt.

 

 

Skillnaden mellan MAL-BP och simulering

Genom att pedagogiskt förklara skillnaden mellan mal-bp och simulering kan förhoppningsvis den grymma apatiska epidemin i Sverige omedelbart stoppas genom att omedelbart tillämpa den norska modellen som innnebär att aldrig lämna barnen ensamma med vårdnadshavarna. Den svenska modellen som bygger på SVT:s rapportering som gav stöd till barnläkare som sannolikt aldrig varit medicinskt uppdaterad om forskningen på MAL-BP. Detta har i Sverige utvecklats till en humanitär katastrof av ofattbara dimensioner där tusentals friska barn har skadats för livet och det finns information om dödsfall som dock varit svåra att verifiera för målsägaren.

Simulering i vardaglig bemärkelse kan säga vara förståeligt och icke skadligt utan tvärtom vara en ventil i vardagslivet. T.ex. en person ledsen för en akut separation ringer och säger hen känner sig lite förkyld och inte kan komma på jobb. Det är helt enkelt lättare att uppge förkylning än att tala om det smärtsamma. Det finns en mängd varianter t.ex. skylla på huvudvärk/migrän när man egentligen vill se på fotbolls-VM etc etc. Detta är hela tiden något som de flesta ser som en ”hyfsat legitimt” även om det finns skam – det centrala är dock att simulanten hela tiden har kontroll och det är just detta ”att ha kontrollen” som är avgrundskillnaden till malingering by proxy där den svagare parten, ty det finns alltid en starkare part med när MAL-BP förekommer, saknar kontroll vilket i svåra fall av MAL-BP leder till intensiv ångest.

 

Malingering by proxy kan vara för allmänheten, och även för alla kategorier av i saken outbildad hälso-och sjukvårdspersonal inklusive barnläkare och professorer inom barnpsykiatri, oerhört svårt att förstå, speciellt om det aldrig diskuteras.

En orsak till detta är att finns inte bara 100-tals eller tusentals utan helt enkelt upp till miljoner olika varianter av MAL-BP med olika intensitetsgrad allt beroende på vilken instruktion som ges till den svagare parten inför mötet med sjukvårdspersonal. Just därför har målsägaren i sin bok Veritofobi (Rädsla för sanningen år 2008 på Recito förlag) högst upp på framsidan ett utropstecken – det står alltså   ”Simulera sjukdom!” på framsidan aktbilaga 202.  Om den starkare beordrar barnet att stå tyst med två fingrar i kors när läkaren kommer så gör barnet givetvis detta om det är hotat eller vill ”hjälpa till”. Barnet kan få instruktionen att försöka ha alla fingrar i kors och då gör barnet det, barnet kan få instruktionen att låta sig rakas på huvudet och stå på ett ben och då gör barnet det, barnet kan få instruktionen att säga ”jag kissade blod och har ont i knäna” och då säger barnet det etc etc. Det kan allså förekomma i stort sett oändligt många varianter av MAL-BP om man som parametrar blandar in duration, intensitet, smärta i olika kroppsdelar, icke äta så man sondmatas etc etc.

Det fruktansvärda är barnets upplevelse av maktlöshet och avsaknad av kontroll. Detta beskriver f.ö. Judith Libow i Oxfords textbok, aktbilaga 94, sida 152 ”This includes feelings of powerlessness, chronic lack of controll, and disappointment with the impotent physician figure who is unable to protect the child from a parents medical abuse which may eventually foster the development of illness falsification by the young person”.

Judith Libow beskriver alltså det intressanta att barnet är besviken på läkaren, på mannen i den vita rocken som inte förstår att det hela är ett spel och avslöjar detta, Libow beskriver den ur barnets perspektiv upplevda läkarfiguren som ”en impotent/kraftlös läkarfigur som inte kan skydda mig från mina föräldrar”.    Det hela är alltså väldigt svårgreppbart utan special utbildning och det mod som alltid krävs för att stå upp mot kriminella föräldrar som naturligtvis kan anklaga läkaren för felbehandling om han inte gör som föräldrarna önskar.

Enligt senaste forskningen på MAL-BP rekommenderas ”team-approach” för att hantera dessa svåra och ovanliga situationer där barn pressas in i sjukroller och teamet måste vara helt enigt.

Detta har i Sverige omöjliggjorts eftersom Sveriges Television har utmålat dem som visselblåser om övergreppen som nazister och främlingsfientliga som säger att barnen ”låtsas”, se bilaga 1.  SVT:s rapportering i saken omöjliggjorde för teamen i Sverige att samarbeta eftersom de som önskade stoppa den grymma teatern utmålades som nazister och därmed förpassades ut i kylan och tillintetgjordes som legitima team-medlemmar. Kvar i teamen blev de som stödde SVT:s modell enligt Uppdrag gransknings tolkning med Nils Hanson, Jan Josefsson och Gellert Tamas i spetsen som garanterade att vårdnadshavarna var oskyldiga och läkarna som visselblåste var främlingsfientliga och mer därtill.   Och den humanitära katastrofen som socialdemokraterna under Göran Persons ledning försökte varna  för 2006 fortsatte och skördar offer än idag.

 

Exempel på lindrig MAL-BP

En sliten 30-årig mamma orkar inte gå till jobb och bedömer sig att vabba, hon låter barnet vara hemma istället för på dagis. En arbetskamrat kommer oväntat på besök, hon säger då bestämt till barnet ”hoppa i säng fem minuter och säg du har ont i magen om mammas kompis frågar, hon blir bara här 5 minuter”. Barnet gör som mamman säger ty det fångade upp viss oro i mammans röst, så brukar hon inte låta förutom när hon är arg. Barnet lägger sig, fem minuter blir en halvtimme och mammas kompis är kvar, barnet behöver gå på toaletten men vågar inte, det känner sig konstigt, vad ska det göra, tänk om jag kissar på mig, barnet börjar få ångest…..

Varje person med empati och inlevelse förstår att bara en sån här lindrig MAL-BP episod relaterat till VAB kan skapa ångest hos ett barn och faktiskt disponera för framtida neuroser om det upprepas.

 

Exempel på grov MAL-BP

Låt oss se på ett apatiskt barn som utsätts för grov malingering by proxy.  Barnet får instruktion att ligga tyst när läkaren kommer med alltså i vissa fall liknande konsekvenser som det lindriga VAB-fallet ovan. Men här tar det inte slut. Det hela utvecklas till att läkaren sätter en näringssond genom näsan ner i magen. Och när denna är satt börjar den verkliga mardrömmen för barnet. 80% av apatiska barnen i Sverige har en näringssond. Dessa skall egentligen enligt internationell expertis som prof Bryan Lask som citeras i Socialstyrelsens vägledning juni 2013 ABSOLUT VÅRDAS PÅ SJUKHUS.  Men hur ska Sverige kunna göra det när de sammanlagda platserna på barnintensivavdelningar i Sverige kanske är ett 50-tal. Och det var ju i vissa perioder 400-500 apatiska barn samtidigt i Sverige. Samtliga platser på barnintensiven skulle alltså upptas av apatiska barn. Detta är en omöjlighet så svenska barnläkare accepterade att de apatiska barnen skulle vårdas i hemmet. I hemmen där alltså barnläkarna gör besök en gång per vecka och ordinerar näringslösning till magsonderna som sedan traffickers, när läkaren har gått, i det svältande barnets åsyn kan hälla ut i diskhon eftersom barnet måste bli ännu sjukare innan hela familjen får asyl. Det är förhållanden som dessa som kan förklara de apatiska barnens extremt höga nivåer av stresshormoner i blodet.

 

Kan jag säkert veta detta? Ja faktiskt tämligen säkert eftersom jag kan litteraturen om malingering by proxy, jag har själv handlagt MAL-BP patienter och Munhausen by proxy patienter men med annan symtombild än de apatiska barnen. Det finns fruktansvärda beskrivningar bland annat på Sveriges Radio P1 ”Striden om de apatiska barnen” om hur barn kommer in helt söndersvultna med låg ämnesomsättning som ”björnar i idé” som läkaren på barnintensiven säger – men han har blivit lärd av Gellert Tamas, Sveriges kulturetablissemang, SVT/SR och Janne Josefsson på Uppdrag granskning att vårdnadshavarna är absolut oskyldiga.  Alltså dessa vänsternissar som härjar runt i svensk media och kulturetablissemang har blandat sig i svåra medicinska frågeställningar och valt att se dessa ur perspektivet strukturell rasism och då den enda läkaren i Sverige som kunde MAL-BP diagnostik var en nationalkonservativ kristen läkare så var saken klar – MAL-BP- diagnostik var icke bara främlingsfientligt utan till och med nazistiskt eftersom de enda som gav stöd åt visselblåsarens Dr Jacksons kunskap var nazister. Säkerligen hade dessa andra avsikter än målsägaren och ville kasta ut barnen, därför skrev målsägaren artikeln som publicerades i Tidningen Kulturen och krävde att alla apatiska barn måste få uppehållstillstånd för att slippa detta oerhörda lidande som grov MAL-BP innebär.

 

Målsägaren sände en artikel med detta innehåll  , aktbilaga 98 till tilltalade Jan Helin som naturligtvis nekade publicera den, varför? Det ska han tillfrågas om vid muntliga förhöret 2018-04-16.

 

Jan Helin nekar f.ö. ännu i dessa sista dagar intensivt till att målsägaren talar om övergreppet MAL-BP/tvångssimulering, och försöker få domstolen att tro att målsägaren talar om vanlig simulering. Var så god och läs årets juridiska självmål aktbilaga 198-202 insänt till domstolen en vecka före huvudförhandlingen.   Trots att Jan Helin idag VET att världsexpertisen inom MAL-BP forskning stöder målsägaren, att engelska socialstyrelsen och faktiskt till stor del svenska socialstyrelsen, etiska kommitteer, se bevismedel, mm alla bedömer att det icke var på något sätt fel av målsägaren att försöka visselblåsa om MAL-BP i förhållande till apatiska barn epidemin så försöker svensk journalistik, nu med Jan Helin i spetsen, fortsätta avsiktligt misstolka och svartmåla målsägaren och hävda att målsägaren alltid talat om vanlig simulering. Detta måste ges utmärkelsen årets FAKE NEWS i Sverige producerat av programdirektören Jan Helin högste chef för att förhindra FAKE NEWS i public service i valrörelsen.

 

Stockholm/Magnor 2018-04-12

Thomas Jackson leg.läk/ psykiaterspecialist

Postboks 148

2241 Magnor

NORGE