Bach vald till årtusendets kompositör. Lyssna på hans sista verk – Mässa i H-moll

Sola Dei Gloria var Bachs ordspråk. Endast Gud tillhör äran.

Regissören Ingemar Bergman använde det likaså.

När Bergman hörde Bachs Mässa i H-moll uppgav han att han såg Guds ansikte. Jag är säker på Bergman avsåg slutet – Donna Nobis Pacem ”Giv oss frid” 1.46.00-1.50.03.

Delen före med tenoren som falsettliknande sjunger som en kvinna är så vackert och konstnärligt sublimt framfört att man har svårt att tro att man verkligen hör det.

 

 

I avslutande delen är det som hela mänskligheten ropar till Gud efter frid.