Boken Copycatbarnen – beskrivning år 2009. Dr Jackson sa redan år 2009 precis allt Magasinet Filter och barnen sa 2019 – eller hur?

Redan år 2009 berättade jag sanningen om apatiska barnen – hur ska SVT kunna tysta detta?