Borde alla svenska kvinnliga journalister skjutas?

Ingress

Nej, naturligtvis bör de icke skjutas, vare sig bokstavligt eller på en skottkärra fram. Däremot anser jag svenska kvinnliga journalizter är hysteriska och kan på grund av det icke tänka klart. De har en reduktiv världsbild och saknar passion för sanning. Svensk kvinnlig journalistik utgör en fara för vår demokrati. I samband med att superlögnaren Gellert Tamas år 2006 och därefter mörklade så kallad påförd sjukdom hos apatiska flyktingbarn så blev jag själv utsatt för grova trakasserier och lögner av svenska tidningar. Dock, jag tål det, tro mig, jag fann det till och med positivt eftersom jag, som alltid avskytt svenska kvinnliga socialistiska journalister på grund av deras värdeanarki och smutsiga socializtiska agenda, äntligen fick en tydlig kontaktyta med dem och kunde börja bråka med dem – denna blogg är exempel på det – och angripa deras hysteriska svinerier och lögner som så svårt plågar svensk befolkning.

De offentliga lögnerna om min läkargärning började med Gellert Tamas som instigatör. Clownen Tamas satte igång det hela vilket är typiskt manligt och sedan kom det av Tamas lögner förförda idel kvinnor som angrep mig som en grupp yra hysteriska höns. Det började hösten 2006 i Blekinge Läns Tidning med Kerstin Johansson, Simone Hansen och Marita Kangestad. Det fortsatte med en kvinna med Sidenbladh i efternamn, tror jag hon hette i Wermlands Nya Tidning, därefter en dårinna till kvinnlig chefredaktör i Västmanlands Läns Tidning som jag tyvärr glömt namnet på (den manlige journalisten ringde mig och bad om ursäkt eftersom han hörde från patienterna att de uppskattade mig, detta skulle aldrig en kvinnlig hysteriker till journalist göra, eller för den delen manliga clowner inom public service som är förhäxade av cheferna som alla är kvinnor). Kanske har jag glömt någon? Det är svårt att hålla ordning på alla kacklande höns som kacklar samma sak.   När jag sedan fick hjälp år 2012 av de underbara svenskarna i Svenskarnas Parti, som naturligtvis de kvinnliga hysteriska journalizterna kallade nazister, att avslöja de plågsamma övergreppen på de apatiska flyktingbarnen så förföljdes jag en gång till av idel kvinnor som Eva Beckman på SVT, Eva Hamilton som hotade mig med sex års fängelse för att jag skrev för många brev till SVT att Gellert Tamas hade fel i sina publiceringar om apatiska barn som orsakade barnen svårt lidande m.fl.    Det intressanta var att denna gången, år 2012, var det även två manliga journalister som förföljde mig och trakasserade mig offentligt i sina skriverier men de, Daniel Nordström i Folkbladet Umeå och Lars Ströman på Nerikes Allehanda gav mig faktiskt rätt till replik. Både Daniel och Lars skall veta att jag faktiskt uppskattade det. Det gör också att Nerikes Allehanda klarar sig från att bli stämda av mig. Däremot så var Daniel Nordströms rubriksättning att Dr Jackson är aktiv nazist något som jag bara måste gå vidare rättsligt med – det går bara inte att låta sådant vara.

Varför jag använder rubriken ”Borde alla svenska kvinnliga journalizter skjutas?” förklaras av att egentligen är det nedanstående text om mordförsöket på polisen Ted på Medborgarplatsen i Stockholm 31 augusti 2017  som jag önskar till allmänhetens kännedom. Den tar nämligen upp svensk journalistik och dess destruktiva inverkan på svensk psykiatri. I texten nedan står: ” Huvudansvaret för allt detta lägger jag på Sveriges kvinnliga hysteriska journalistkår, deras minimala reflektionsförmåga och sjuka socialneurotiska världsbild.”.

 

Läs gärna följande om simulanten som försökte mörda polismannen Ted på Medborgarplatsen i Stockholm 31 augusti 2017

 

Ingress

Notera vänligen att undertecknad här uttalar sig som forskare inom simuleringsdiagnostik och icke som läkare. Den ”17-åriga mannen” har jag aldrig träffat och jag kan därför av läkaretiska skäl icke hävda att mina ord nedan gäller för just den personen som avses i artikeln. Vad jag skriver nedan gäller generellt om dålig diagnostik och hur missad diagnostik kan ha ansträngande följder för simulanten och katastrofala för hans offer.

http://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/17-aringens-fostermamma-han-blev-valdsam/

Nästan knivmördades polismannen Ted på Medborgarplatsen 31 augusti 2017 av en frustrerad och behandlingsskadad simulant?

I länken ovan beskrives hur en ung asylsökande man agerar antisocialt, apatiskt och förvirrat. Kan detta vara simulering i syfte att få permanent uppehållstillstånd? Om det nu är det kan jag garantera att han icke avslöjas av svenska läkare för de kan INGET om simuleringsdiagnostik. Ur texten får jag intrycket att det kan handla om att han försökt manipulera sig till permanent uppehållstillstånd genom att simulera apati, låta sig sondmatas för att förstärka intrycket av att han är sjuk. Svenska läkare som tar allt ”at face value” har inte förmågan att diagnostisera reell sjukdom kontra simulerad. Och att försöka förklara för svenska journalister att människor kan använda simuleringsteknik i syfte att tjäna pengar, få fördelar eller t.ex. uppehållstillstånd är dömt att misslyckas. Att människor i utsatta situationer använder sig av simulering är något som så pass mycket bryter mot svenska journalisters tunneltänkande om världen att antingen blir varslaren nonchalerad eller angripen i media i nedsättande ordalag.   Den förkrympta tankeboxen hos svenska journalister är en fara både för enskilda människor t.ex. barn eller vuxna som utsättes för tvångssimulering, MAL-BP, inom personlig assistansbranschen och andra utsatta situationer, och för demokratin i samhället. Ty hur skall svenskar inom olika professioner som hälso-och sjukvård och journalistik kunna identifiera något så pass avancerat som tvångssimulering hos barn (MAL-BP/Malingering by Proxy/Induced Illness) om man inte ens får diskutera om frivillig simulering hos vuxna som är betydligt enklare att diagnostisera än tvångssimulering hos barn.

 

Att simulera intensivt långa perioder är ansträngande och plågsamt och gör simulanten psykiskt instabil

Det är en känd insikt hos erfarna psykiatriker, kan bland annat läsas i kapitlet om sjukdomssimulering i en av världens mest respekterade läroböcker inom psykiatri Sadock & Sadock att  ”Om läkaren inte förstår att patienten simulerar riskerar han att göra patienten sämre”.   Det ger mig ett intryck att både en okunnig läkare och tilltagande försämring hos patienten beskrives i tidningslänken ovan.   Personligen gissar jag på att det är just det som hänt. Patienten börjar simulera för att få uppehållstillstånd, omgivningen tar honom på fullaste allvar och tror han är sjuk men han får inget uppehållstillstånd trots att han hört att om man bara är apatisk tillräckligt länge och sondmatas (läs hela artikeln från The New Yorker nedan) så brukar man få det i Sverige. Han blir förtvivlad när hans ”staged event” som det kallas på engelska, eller simulering icke lyckas. Han framställer sig då ännu sjukare, ber om sondmatning etc. Men det tar på krafterna att simulera intensivt så i perioder är han normal och hans sjukdom har alltså ett svängande förlopp. Jag kan garantera att där ingår mutism, alltså att han inte pratar i perioder, i hans symtombild.   Enligt en ansedd lärobok i simuleringsdiagnostik Richard Rogers ”Clinical Assessment of Malingering and Deception” The Guilford Press 1997, sida 56 står det ordagrant : ”Giving up speech for a prolonged time is not an easy sacrifice, and is not usually attempted unless a person is facing a very severe penalty or anticipating a very large award”.

Artikeln i New Yorker : https://www.newyorker.com/magazine/2017/04/03/the-trauma-of-facing-deportation

 

Exempel på hur fel diagnoser korrumperar och försämrar psykiatrisk vårdkvalitet

I en annan Expressenartikel http://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/lakarens-varning-innan-knivdadet/  står det  ”I handlingar från Migrationsverket ger en läkare sin bild av 17-åringen:”Han har uppvisat ett svårbedömt tillstånd med tilltagande förvirring. (…) Han har tett sig omväxlande apatisk och förvirrad.”   Nota bene! Att den kliniska bilden är svårbedömd är klassiskt vid simulering – sjukdomen är ju inte äkta utan spelad och då stämmer inte psykiatrins diagnostiska manualer som är skrivna för riktiga sjukdomar.  Jag har sett så många gånger inom svensk psykiatri att psykiatriker sitter och försöker klura ut vilken diagnos patienten har när det egentligen är simulering. Det tragiska är att simulering aldrig får diskuteras, det är tabu, följden blir att psykiatriker numera inte kan göra skillnad mellan reella symtom och ”fake symtoms” och kan därför inte sätta in rätt mediciner. Många psykiatriker blir dessutom sämre och sämre i sin yrkesutövning allteftersom åren går eftersom de när någon patient som simulerar uppger sig ha blivit bättre på en medicin så tror psykiatrikern att medicinen verkar på dylik symtombild och riskerar sedan felbehandla riktigt sjuka patienter med den medicinen eftersom de riktigt sjuka kan ha liknande symtombilder. Alla dessa missuppfattningar och felbehandlingar trots att det egentligen bara var  så att det för stunden passade patienten av strategiska skäl att t.ex. säga så för att göra psykiatrikern glad eller stärka sin behandlingsallians med psykiatrikern för att få ett ”bra” intyg. Dessutom, genom att bli ”frisk” på en medicin så har simulanten ju visat att han verkligen hade en sjukdom – annars hade han inte blivit frisk på medicinen – eller hur?

En tanke är självklart också om den unge mannen, enligt några 25 år, enligt honom själv 17 år, planerade det hela till ett mordförsök bara för att öka på sina chanser att få stanna i Sverige. Hans egen uppgivna ålder skulle innebära att han fick ett kort straff på några år och därefter PUT. Att han nu är intagen på rättspsykiatrin talar för att hans förmodade simulering lyckats. I Pippi-Långstrump-landet Sverige kan man få PUT enkelt genom att döda två svenskar på IKEA utanför Västerås eller begå mordförsök på poliser.   Huvudansvaret för allt detta lägger jag på Sveriges kvinnliga hysteriska journalistkår, deras minimala reflektionsförmåga och sjuka socialneurotiska världsbild. Sverige är redan ett anarkistiztiskt värdeförnekande samhälle och kaoset hålls borta endast tack vare stryktåliga svenskar och migrantenklaver som upprätthåller ordningen tack vare att de struntar i svenska värderingar. Men kaoset i större skala kan vara på väg.

 

Sverige har en av Europas sämst utbildade psykiater-professioner

Sverige har säkerligen idag en av västvärldens sämst utbildade psykiatrikerkår, en kunskapslös politisk tradition har vuxit sig allt starkare och feminizter och kunskapskorrupta team har tagit över både diagnos och behandling. Psykiatrin har förvandlats från att ha åtminstone försökt vara akademisk till ett omvårdnadsfält där sjuksköterskor, socionomer och ja både creti och pleti sitter som chefer.   Dessa förstår icke diagnostikens villkor. Den ofattbart tragiska apatiska barn epidemin är exempel på detta där upp till 10000 flyktingbarn genomgått ett svårt lidande jämförbart med avancerad tortyr, utsatta för det svårdiagnostiserade och grymma medicinska övergreppet MAL-BP, bara på grund av kunskapslöshet och avsaknad av kunskapspatos hos en loj psykiaterkår.  De tror att bara man har ”nöjda patienter” så gör de ett bra jobb.   Och ingen insikt om detta existerar eftersom för att förstå detta måste man ha kunskap – vilket är det som saknas.  För att illustrera kunskapsförfallet vill jag berätta att förre ordförande i Svensk Psykiatrisk Förening, tragiskt nog satt hon 7-8 år, vill minnas det var senaste 15 årsperioden ungefär, vid namn LiseLott Risör från Borås anmälde jag år 1999 till Socialstyrelsen ty en okunnigare och mer insiktslös person än henne hade jag sällan stött på inom psykiatrin.  År 1999, några år innan hon blev chef för ”svensk psykiatri”, hade hon ordinerat på två patienter hela 10 olika psykofarmaka samtidigt!!!   Det torde rubirceras som ren patientmisshandel och var bland det mest vansinniga jag någonsin träffat på av arrogant psykiatri.  Socialstyrelsen gav henne kritik på 4 punkter. En polischef inom släkten som läste Socialstyrelsens dom över henne sa ”hade detta skett inom polisen hade huvuden rullat”.  Hon blev tvungen anställa en studierektor på Borås psykiatriska klinik som en följd av hennes tillkortakommande. Men hon fick sitta kvar. Jag tror hon var aktiv moderat. Några år senare sitter hon som ordförande i Svensk Psykiatrisk Förening.   🙂   Vive la farce!

Stockholm 2017-09-09

Thomas GA Jackson MD, PhD, Director och professor vid European College of Psychiatry est. 2007