Uncategorized

Sverige i Moloks era

september 13, 2018 // 0 kommentarer

Molok är en gammaltestamentlig gud som krävde människo-offer. Spädbarn togs från sina mödrar och till prästernas högljudda besvärjelser som bland annat skulle tysta moderns gråt, rop och förtvivlan, lades barnet i en öppning till ugnen, en ugn i form av en gud av koppar. Barnet brändes [...]

LMP:s förhållande till Mångkultur och Islam

september 10, 2018 // 0 kommentarer

Dokument 2   Grundaren av LMP Thomas GA Jackson har konsekvent sedan år 1975 verkat för att Sverige skall vara en sekulär nation på traditionskristen och rimlig homogen etnisk  grund. Självklart med rimlig småskalig invandring inkluderande etnisk invandring av alla de etniciteter som [...]
1 11 12 13 14 15 19