Uncategorized

Sweden possesed by Molok – the Child eating God

september 16, 2018 // 0 kommentarer

From todays, 16th of September 2018, Aftonbladet, Swedens biggest newspaper. Refugee children are eaten alive symbolically and losing all their vitality falling into resignation syndrome in probably the worst copycat epidemic ever. Swedens biggest Newspaper Aftonbladet: ”Apathetic Refugee [...]

MAL-BP När sjukvården gör barn sjuka

september 14, 2018 // 0 kommentarer

Jag arbetar på min nya bok med titeln MAL-BP När sjukvården gör barn sjuka. Boken omfattar en litteraturöversikt över det svårförståeliga fenomenet malingering by proxy när sjukvårdspersonal luras till att göra barn sjuka. Det planeras gå till tryck början av [...]

MAL-BP is Child Abuse by Health Care

september 14, 2018 // 0 kommentarer

I am working on my new book that might be titled MAL-BP is Child Abuse by Health Care. The book will present a literature overview of the incomprehensible phenomenon when health care staff unconsciously make children ill. Its tragic, its sad och its cruel beyond words. And silenced by [...]

Därför gillar jag Sveriges högerekstrema

september 14, 2018 // 0 kommentarer

Ja, jag gillar Sveriges och Europas högerekstrema rörelser Hur kan det komma sig att undertecknad Dr Jackson, som inte bara ser sig själv som en klassiskt kristen konservativ 100%-ig demokrat utan VET att han är det, gillar Sveriges och Europas högerextrema rörelser? Svaren är som följer. [...]
1 12 13 14 15 16 82