Uncategorized

Klassiska Konservativa Partiets Uppförandekod

oktober 27, 2018 // 0 kommentarer

  UPPFÖRANDEKOD FÖR KLASSISKA KONSERVATIVA PARTIETS -KKPs REPRESENTANTER   Del 1 av Uppförandekoden Målsättning med denna uppförandekod • Att formulera en etisk miniminivå som förväntas för varje person som representerar partiet som folkvald eller anställd eller utnämnd inom [...]
1 7 8 9 10 11 19