Covid-19 virus: Sambandet mellan luktskador och intelligens

50% av alla med covid-19 sjukdom får skador på luktsinnet och sannolikt därmed mer eller mindre på intelligens

 

Bästa läsare,

 

Långtidscovid

idag 2 april 2021 fick jag via norsk TV höra att upp till var 7:e brittisk medborgare drabbas av långstidscovid i form av trötthet, minnes-och koncentrationssvårigheter. I Sverige talas det om att var 10:e svensk som haft Covid-19 infektion drabbas av långtidscovid.

PPT - NEUROPSYKOLOGI 2 PowerPoint Presentation, free download - ID:1125015

 

Rakt på sak

Jag anlägger här ett rättframt vetenskapligt perspektiv som direkt påpekar utifrån vad undertecknad förstår det intima sambandet mellan lukt/inlärning/intelligens. Detta perspektiv kan ni sannolikt läsa endast om på denna websajt www.jajj.se  Jag är rättfram utan omskrivningar ty jag vill verkligen varna för Covid-19 viruset då jag bedömer att regering och myndigheter underskattat den farlighet för liv och hälsa som viruset bär på.

 

SVT kallade mig nazist och högerextrem – utan grund – ty det passade deras agenda

Som Ni vet kallade SVT/SR mig nazist och högerextrem när jag varnade om övergrepp och tortyr på apatiska flyktingbarn – alla vet idag jag har rätt i att barnen utsattes för fruktansvärda grymheter. Mot bakgrund av att jag har rätt om apatiska barn, trots intensivt motstånd från SVT/SR och Karolinska Institutet, anser jag ni bör i alla fall bilda er en egen uppfattning utifrån att googla huruvida det finns något värt att reflektera över i detta inlägg om sambandet mellan luktskador och intelligens.

Skulle jag skriva för mycket och förklara en del annat som jag av ren omtanke och av ideella skäl egentligen vill publicera här för att ge ytterligare bäring till faran med Covid-19 så skulle väl SVT med Uppdrag granskning och Sveriges alla journalister inklusive de på Sveriges Radio, Dagens Medicin och Läkartidningen återigen kalla mig nazist och högerextrem och liksom tidigare förvägra mig offentligt genmäle för att bemöta dessa falska anklagelser.

Som många vet idag använde Sveriges journalister mig som s.k. kontraindikator i apatiska barn saken alltså att ”sanningen är tvärtemot vad Jackson påstår” – och därigenom orsakade SVT en av världens största medicinska skandaler där 1000-tals flyktingbarn för skattemedel gjordes sjuka t.o.m. dödades. Det passade SVT:s verklighet utmärkt att kalla mig nazist ty då skulle deras ”scoop” stämma.   SVT vill naturligtvis ej kalla mig det jag är – kristen högerman – ty då avslöjas SVT-ledningens mångåriga lögner.

SVT/SR skulle alltså förmodligen göra liknande som i apatiska barn saken nämligen totalljuga om mig och påstå att ”Jackson säger att Covid-19 är bra för minne och intelligens”. Så grovt felciterade faktiskt SVT/SR mig om apatiska barn. Dessutom nekade de mig genmäle. SVT t.o.m. hotade mig med 6 års fängelse om jag ej upphörde skriva till dem att apatiska barn utsattes för övergrepp. Detta dokumentet återfinns i åtalet mot Jan Helin B 15812-16 vid Stockholms Tingsrätt. Jag vill icke uppleva det igen så därför ber jag allmänhet och myndigheter att själva genom att googla ta del av den vetenskapliga litteratur som finns om sambandet lukt-närminne-långtidsminne-koncentrationsförmåga-intellektuella funktioner.

Så Ni kära läsare kan säkert förstå varför jag ber er googla och själva utifrån den litteratur som finns bedöma huruvida det finns fog för min information att det är enkelt att förstå att Covid-19 påverkar intelligensen om man förstår anatomin hos lukthjärnan där minne och lukt är intimt integrerade. Alltså – jag ber därför er själva googla så inte SVT förstör allt igen – som de gjorde för apatiska barn.

Avsikten med denna artikel är att stimulera er själva till att läsa om lukthjärnan, limbiska systemet, och de två luktnerverna som går direkt från er näsa till de områden i hjärnan främre hippocampus och amygdala där människans inlärningscentrum är beläget.

Orsaken till att Ni, vad jag förstår ej kan läsa om det lika explicit någon annanstans är att undertecknad är en av få, kanske den enda kliniskt verksamme läkaren i Skandinavien, kanske t.o.m. i världen, med ett uttalat intresse för den mänskliga lukthjärnan, som anatomiskt kallas rhinencephalon och funktionellt ofta går under namnet limbiska systemet.

Limbiska systemet är f.ö. det område i vår hjärna där våra känslor och minnesfunktioner är lokaliserade.    Jag ber alla som är intresserade att googla själv och läsa på om dessa områden för att upptäcka kopplingar och sammanhang som Folkhälsomyndigheten, regeringen, Giesecke, Tegnell, psykiatriker eller neurologer icke har speciellt mycket kunskap om. Om de hade haft denna kunskap skulle de sannolikt stadfäst betydligt hårdare restriktioner och lock-downs än vad Sverige hittills haft.

En del läkare, speciellt psykiatriker och neurologer kommer väl ihåg begreppen  sedan sina kurser i anatomi men de har icke den detaljkunskap som krävs för att förstå corona-virusets fruktansvärt negativa effekter på intellekt och minne.

Jag skriver icke mer än så här. Jag får ödmjukt be Er läsa på själva. Undrar ni över något ber jag Er fråga Folkhälsomyndigheten vars definierade uppgift det är att kunna saker centrala för folkhälsan

PPT - NEUROPSYKOLOGI 2 PowerPoint Presentation, free download - ID:1125015

 

 

Addendum

Jag har från starten av mina medicinstudier 19 år gammal konsekvent samlat information om limbiska systemet. År 1988 printade jag ut från databanken Index Medicus på Karolinska Institutet alla artiklar som någonsin publicerats i världens vetenskapliga tidskrifter om limbiska systemet, det var 1000-tals artiklar. Det kostade jag mig då 4500 SEK. Några år senare startade jag t.o.m. ett aktiebolag med namnet Limbic AB.   Det var f.ö. detta intresse för människans känslo-och minnessystem som gav mig säkerheten i min bedömning i att apatiska barn epidemin var en mediastimulerad copycat epidemi av tvångssimulering eftersom de s.k. MAL-BP-övergreppen på apatiska barn spreds via dramatiska bilder på barn i rullstolar, medvetslösa, på bårar etc.  Alla seriösa läkare och psykologer vet idag jag har rätt. Även våra ögon har nämligen nervtrådar som går direkt till limbiska systemet.