Därför bör Dr Jackson ersätta Mikael Odenberg som ordförande för Karolinska Institutet

Varför bör Dr Thomas GA Jackson, leg.läk, specialist i psykiatri, PhD och Director vid European College of Psychiatry ersätta nuvarande ordförande Mikael Odenberg på Karolinska Institutet.

Jo,

  1. Dr Jackson är läkare utbildad vid Karolinska Institutet med 40 års erfarenhet av kliniskt läkararbete.
  2. Dr Jackson har exceptionellt hög personlig integritet, rättvis, älskar sanningen och gjort en i ordets reella innebörd exceptionellt stark och uthållig insats för diagnostik och behandling.
  3. Dr Jackson ser dokumenterat till sak och ej till person. Han skulle enkelt sätta oseriösa manipulativa forskare på plats. Odenberg har varken pondus eller kompetens för detta.
  4. Dr Jackson var framgångsrik rektor åren 1984-1988 vid Naprapat högskolan vilket medförde bl.a. att denna högskola i ortopedisk medicin erhöll legitimation och studenterna fick studiemedel. Dr Jackson var visserligen endast en av flera viktiga kuggar men han ordnade med en stor slutexamen med 360 multiple choice frågor under 8.00 timmar som garanterade att studenterna utbildade vid skolan hade bibringats goda kunskaper.
  5. Dr Jackson är van vid politiskt arbete efter sina år i Kristdemokraterna i Sverige, Conservatives i England och Höyre i Norge.
  6. Dr Jackson känner väl till atmosfären vid Karolinska Institutet, en atmosfär han hade svårt att förlika sig med redan under studiegången där man tog alltför lättvindigt på encyklopedisk kunskap. Läkarexamen skulle enligt Dr Jackson innebära två hela veckors skriftlig mastodontexamen med 360 multiple-choice frågor per dag omfattande samtliga kurser under utbildningen.  De studenter som ej klarade detta skulle få sina brister påvisade och tvingas läsa upp kompetensen och sedan genomgå enskild examen.
  7. Läkarutbildningen skulle omfatta en del nya ämnen som filosofi, och t.ex. simuleringsdiagnostik, by-proxy diagnostik och juridik anpassat till dessa områden eftersom avsaknad av denna kompetens hos läkare har förödande konsekvenser för samhället där 50-70 miljarder varje år beräknas vara kostnaden för felaktig diagnostik där simulerade sjukdomar på grund av låg diagnostisk kompetens inom simuleringsdiagnostik hos läkare utbildade vid Karolinska Institutet orsakar gigantiska problem inom sjukvården där kriminella tillgodogör sig enorma ekonomiska medel (alltså 50-70 miljarder per år) som annars skulle gå till cancersjuka, hjärtsjuka, neurologiskt svårt sjuka och till forskning.

Med andra ord skulle KI få en arbetande ordförande som stöder och vägleder nuvarande rektor.

Att Dr Jackson förutom sin läkar- och specialistutbildning vid sidan om har läst teologi, juridik och psykologi två år vid universitet i Uppsala, Stockholm och San Diego/USA samt varit senior konsult till internationella storföretag som Volvo, American Express, Proctor and Gamble inom mänskligt beteende torde icke göra hans lämplighet mindre.