Därför bör kvinnor fråntas rösträtten

Det kan vara så att KKP- Klassiska Konservativa Partiet kommer att införa i sitt politiska program att svenska kvinnor bör fråntas rösträtten i val till Riksdagen. Orsaken är den hysteriska feminizmen som underminerar Sverige och vi kan icke se något slut på dess lögnaktighet och destruktivitet.  Detta gäller enbart Sverige eftersom här har feminizmen och dess dåraktighet antagit alltför patologiska dimensioner och den måste nu bara begränsas.

Personligen har jag noterat den synnerligen destruktiva, okritiska, irrationella kvinnliga kollektiva personan i den kommunikativa dynamiken avseende apatiska barn epidemin. Två män Nils Hanson och Gellert Tamas spred år 2006 i Sveriges Televisions Uppdrag granskning ut myter att apatiska barn hade en sjukdom och det fanns inga belägg för något annat.  Trots 1000-tals vittnen som sa annorlunda och medicinska experter som tydligt påpekade att barnen misshandlas till apati så lyckades Hanson/Tamas FAKE NEWS sprida sig hos just kvinnliga journalister.

Samtliga drygt 30-tal journalizter som sedan år 2006 försökt tvinga mig, genom att kalla mig nazist, att ändra min korrekta bedömning att de apatiska barnen är under grov tvångsmisshandel är kvinnor. De sprang i flock runt runt runt och kunde icke förstå det jag sa.   De var helt enkelt animusbesatta och ödelade livet för 1000-tals flyktingbarn som skadas svårt av att tvingast bära blöjor, vara mutistiska, och acceptera sondmatning.

Nu ska trickstern Gellert Tamas få Segerstedtpriset Frihetspennan 27 november i Göteborg till trots att han i praktiken genom sina lögner fängslat barnen och gjort det helt omöjligt för dem att komma ur den tortyr de utsättes för eftersom Tamas fått alla kvinnliga journalizters välsignelse att fortsätta mörklägga övergreppen. Kvinnornas myter har gett landstingschefer uppfattningen att alla som säger barnen plågas är nazister och skall därför inte lyssnas på.

Onödigt att påpeka är såklart att både ordförande och vice ordförande i Segerstedt stiftelsen äro kvinnor.