Därför bör socialdemokraterna ensamma bilda minoritetsregering

Därför bör socialdemokraterna ensamma bilda minoritetsregering:

 

1. Moderaterna och borgerligheten misskötte kraftigt sitt regeringsinnehav åren 2006-2014 eftersom de i praktiken visade att de ej förde en borgerlig konservativ politik. De misslyckades t.ex. totalt med att skapa lugn och ro i skolorna och på gator och torg vilket annars är enkelt att göra med traditionell konservativ politik.   Det tragiska är att Sverige har sedan 70-talet aldrig haft några reellt konservativa politiska partier.    Dagens borgerlighet består de facto av en samling anarkizter och pseudo-liberaler.

 

2. Socialdemokraterna är under den erfarne fackföreningsledaren Stefan Löfvén ånyo i grunden ett socialdemokratiskt parti. Jag tycker mig se en återgång till mer robust och självsäker socialistisk politik och att de anarkistiska och feministiska strömningarna minskar. Med detta följer mer lag och ordning och trygghet för de svaga och utsatta.   En regering av M-L-KD-C saknar självsäkerhet och moralisk kompass och skulle sannolikt resultera i en ökning av det reinfeltska kaoset.

 

Självklart hade jag helst sett en konservativ regering ledd av Sverigedemokraterna men då detta är idag en omöjlighet så menar jag bättre en mer robust socialism än ett borgerligt liberal-anarkistiskt haveri.  Jag tror faktiskt att socialdemokraterna kommer att införa mer ordning och reda i skolan och lag och ordning i samhället om de slipper halvgalningarna i miljöpartiet.

En annan sak avgörande för mig är givetvis att socialdemokraterna har varit mer öppna än borgerligheten med att försöka skydda de s.k. apatiska flyktingbarnen från att komma i en plågsam MAL-BP situation. Den s.k. 4-klövern har totalt nonchalerat denna ofattbara vårdtragedi vilket avslöjar vilka totala egoister och politiska haverister 4-klövern är. De borgerliga politikerna är bara ute efter makt och sitta vid köttgrytorna – när det verkligen gällde att visa omtanke, om flyktingbarnen, är det socialdemokraterna som visar sig ha hjärtat på rätt ställe.