Därför gillar jag Sveriges högerekstrema

Ja, jag gillar Sveriges och Europas högerekstrema rörelser

Hur kan det komma sig att undertecknad Dr Jackson, som inte bara ser sig själv som en klassiskt kristen konservativ 100%-ig demokrat utan VET att han är det, gillar Sveriges och Europas högerextrema rörelser? Svaren är som följer.

1. Högerekstremismen är en balans mot den destruktiva, själlösa, okristna, anarkiztiska, amoraliska OCH omoraliska ytliga vänztervåg av socialism och liberalism som sedan år 1968 förstört mycket av det goda i samhället som familj, lag och ordning och kyrka.   Högerekstremismen är ett sin qua non, ett oeftergivligt villkor för att hindra att Sverige och Europa glider ner i en brutal vänzterdiktatur liknande den som röda khmererna  i Kambodja på 70-80 talet eller bolzjevikrevolutionen i Ryssland, år 1917 skapade.  Där miljoner oskyldiga, kristna, svaga, handikappade mördades och utnyttjades. Den goda högerekstremismen som fokuserar på individ, lag och ordning, folkets bästa, kyrka och nation istället för det omänskliga ”samhället” (samhället existerar ej i verkligheten, ordet samhälle är en skrivbordsprodukt) som definierande kitt är en utmärkt balans mot dagens vänzterextrema krafter.

2. De högerekstrema i Sverige, och i övriga Europa, är även en bra balans till kulturmarxizterna i public service alltså SVT/SR i Sverige. Utan de högerekstrema massmedierna skulle SVT/SRs mediokra vänzterextrema samhällskildring lura oss in i en surrealistisk oberäknelig skenvärld utan moral.

3. Jag gillar alla Sveriges högerekstrema rörelser, inklusive den SVENSKA varianten av nationalsocialism som Nordiska motståndsrörelsen håller på att utveckla, DÄRFÖR ATT dessa rörelser som jag delvis lärt känna gett mig stötta i kampen i att få stopp på övergreppen på Sveriges s.k. apatiska flyktingbarn som hänsynslöst utnyttjats av människosmugglare, kriminella anhöriga, ibland t.o.m. vuxna som köpt barnen på mänskliga marknader.  ATT BARA NATIONALSOCIALISTER HJÄLPT MIG I DENNA HUMANITÄRA SAK ÄR EN SKAM FÖR SVERIGE! Men det är klart, Sveriges etablissemang är ju vänzterextremt och extremliberalt så de skiter väl fullständigt i flyktingbarnens lidande så länge de själva har det bra.

Nordiska motståndsrörelsens företrädare har sagt till mig att de, alltså NMR, är emot övergrepp på alla barn – inte bara på svenska barn. NMR är till skillnad från ”samhället” människor som tar ansvar i denna sak och gör inte som det svenska ”samhället” alltså kollrar bort ansvaret mellan läkare, socionomer,journalister, immigranter vilket gör att barnens lidande fortsätter. Skulle NMR börja med individuell socialdarwinism, fuhrer-princip, ökat lebensraum, antisemitism i bemärkelsen avsiktligt trakassera eller skada semitiska folkslag, så kan jag självklart inte gilla just NMR längre. Jag har försökt följa dem och det verkar som deras nya variant av nationalsocialism inte omfattar dessa skändliga saker. Alltså att de tydligt tar avstånd från de omänskliga ting som skedde i 30-40-talets nationalsocialistiska Tyskland. Ni får väl fråga dem, jag har talat med dem och de har gett mig den uppfattningen i alla fall. De tänker idag till 100% på sitt eget folk istället för att underkuva andra folk – uppger de till mig.

4. Slutligen så gillar jag Sveriges högerekstrema därför att de säger sanningen om mig nämligen att jag är en klassisk konservativ/nationalkonservativ politiker. När andra ljuger om mig så säger de högerekstrema sanningen om mig. Så det fattar väl den minsta dumbom att jag gillar de som inte förvrider mig och mina åsikter intill oigenkännlighet offentligt vilket EXPO, SVT/SR och övrig svensk media gör. Jag gillar även de högerekstrema för invandrarnas skull ty även om de högerekstremas politik medför betydligt mycket mindre invandring så är jag säker på att skötsamma invandrare inklusive judar och muslimer, varav många är goda högerekstrema – faktiskt! – som tar seden dit de kommer skulle bli betydligt bättre integrerade i Europa, uppleva mer trygghet och få bättre livskvalitet än i det otrygga empatilösa samhälle som de vänzterextrema försöker skapa.

För övrigt tror jag att ett högerextremt Europa skulle vara väldigt bra för resten av världen och vara synnerligt generöst att hjälpa till att bygga upp utvecklingsländer i syfte att höja våra medmänniskors, dem som bor där, livskvalitet och allmänna standard som god sjukvård etc.

 

Punkt/Slut. Hej hopp och skål vänner och fiender!