Därför polisanmäls Gellert Tamas och Jan Helin för anstiftan till grov barnmisshandel

Dr. Jackson har under åren diskuterat med åklagare om hur hantera malingering by proxy (MAL-BP situationen) alltså det nya övergreppet som forskas på inom ett nydanande medicinsk vetenskapsfält, ett forskningsfält som  ännu icke kommit till Sverige och som tycks aktivt hållas utanför Sveriges gränser av Sveriges journalistkår – med tongivande journalister i spetsen. Senaste diskussion fördes med anställda vid Riksåklagaren som sa det självklara att vid misstanke om brott mot extra sårbara barn så föreligger en skyldighet att anmäla.

 

Under huvudförhandlingen rättegången Jackson ./. Helin  B 15812-16  där Dr Jackson smutskastats för att Dr Jackson påpekat att, enligt Aftonbladets text ”Läkarnas slutsats var att barnen simulerade sina apatiska tillstånd efter påtryckningar från sina föräldrar”, se länk 1 nedan framkom tydligt via advokat Olsson att majoriteten av apatiska barn är romska.

Saken är oerhört oroväckande eftersom Karolinska Institutets senaste forskning pekar mot att apatiska barnepidemin kan vara beroende av kultur. Se länk 2 nedan

Dr Jackson har behandlat endast ett malingering by proxy fall i Sverige som även de var romer.

Det är väl känt att Gellert Tamas har starka band till den romska miljön i Sverige. Tamas har t.ex. gjort filmen Taikon med bidrag från romska organisationer. Gellert Tamas är även den som genom egen firma anklagade SOU 2006:49 för att vara högerextrem och rom-fientlig. Se länk 1 där Gellert Tamas i slutet kritiserar den statliga utredningen som även den pekade på att majoriteten av apatiska barn är romer.

Medicinska världsauktoriteter som Bryan Lask, Marc Feldman m.fl. bedömer att apatiska barnen i Sverige är offer för svåra s.k. MAL-BP övergrepp alltså övergrepp som i de grova fallen innebär att barnen svälts till döds via påtvingad sondmatning.   Vi kan alltså i Sverige idag ha en bakom lyckta dörrar pågående masstortyr på 100-tals apatiska barn.  Läkarförbundet med dess ledning gör vad  Dr Jackson bedömer sitt bästa för att minimera barnens lidande men massmediala lögner av Jan Helin och Gellert Tamas som påverkat hela samhällsdebatten och skapat en myt att MAL-BP icke förekommer gör svenska läkares roll exceptionellt svår eftersom läkare som försöker visselblåsa omedelbart stämplas som nazister av kommunala och landsting huvudmän.

Vi kan, notera kan, vi vet icke säkert, ha en liknande situation för romska barn i Sverige  som i Gulag eller nazisternas kz-läger.

Vi har en etisk plikt att anmäla till åklagare som beslutar om förundersökning skall inledas eller ej speciellt när det gäller minderåriga och extra sårbara barn, t.ex. de som icke kan svenska språket eller kan misstänkas vara tvingade till tystnad i en ”staged situation” som baseras på villfarelser från Gellert Tamas och Jan Helin.   Jan Helin höjde i rättegången Gellert Tamas till skyarna som en auktoritet  och granskare av medicinsk forskning trots att Gellert Tamas saknar både journalistutbildning och medicinsk utbildning.   Jan Helin är idag exceptionellt väl insatt i att framstående forskare som Marc Feldman m.fl. andra anser att apatiska barn epidemin är misshandel men tycks helt klart icke  anse det som en nyhet, trots att han är en programansvarig vid public service.

 

Länk 1

https://www.aftonbladet.se/nyheter/article14581279.ab

 

Länk 2

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnbeh.2016.00007/full