Därför vill judarna hjälpa oss!

Judarna tycker uppriktigt synd om oss att vi är lurade att tro på Kristus som ju var judisk. Just på grund av detta att Kristus i deras syn var en av dem gör att de upplever sig ha ett ansvar för kanske mänsklighetens största misstag – en tro att Kristus var Gud och alla de problem detta för med sig för mänskligheten. Alltså att Kristus står i vägen för mänskligheten på ett negativt sätt.  De måste därför få mänskligheten att glömma Kristus. Ja, kanske lyckas de med det, och denna världen kommer då att förvandlas till något helt annat – sannolikt något sämre. Det är bara att se på icke-kristna länder i allmänhet. Alla har velat emigrera till kristna länder – det står för något. Sedan kan man fråga sig vad det gör med den judiska självbilden – någonstans torde det trots allt finnas en enorm stolthet att ”Gud” anses ha judisk etnicitet – ja kanske till och med hybris som kan förklara det många upplever som judisk arrogans eller översitteri.

(själv är jag en troende kristen som dock anser Kristus ICKE var judisk och vet att den riktiga kristna tron som protestantisk högkyrklighet, rysk-ortodox tro och traditionell katolicism, alltså icke de falsarier kyrkan och frikyrkorna i Sverige sysslar med, är det absolut bästa samhällsbyggande instrumentet, människor blir lyckligast där)

Tänk Dig att Jesus Kristus var svensk, föddes i Norrtälje för 2000 år sedan av en fiskare och en kvinna som var oskuld. Kristus är alltså en som du –  svensk. Tänk dig sedan att dina svenska förfäder som alla hade en unik sedvänja att omskära sig själva, för att skilja sig från andra folk, dödade Kristus för att de ansåg han snackade uppenbara galenskaper som att han var Guds son etc.

Tänk dig senare det otänkbara att resten av världen ansåg att Kristus verkligen var Gud och att vi svenskar dödat Gud!!! Vilket straff riskerar det folk som mördat Gud få av resten av mänskligheten. Ja, det är den känslan judarna har haft sedan 2000 år.  Jag tror man kan dra följande slutsatser.

  1. Judarna anser det löjligt och barnsligt att miljoner ja miljarder människor tror en jude var Gud. De anser ju han var en av dem. De upplever till och med att de har ett ansvar att få mänskligheten ur denna vanföreställning. Därför vill judarna få världen att glömma Kristus.
  2. Judarna med sin cirka 3000 år gamla religion vet att så länge den 2000-år gamla kristendomen fortsätter existera så svävar varenda jude i livsfara eftersom de riskerar att utmålas som ”gudamördare”. Därför vill judarna få världen att glömma Kristus.   När Jesus Kristus väl är glömd så är faran undanröjd, kanske för tiotusentals år framåt är judarnas förhoppning.

Man kan dra många andra slutsatser men det gör jag icke här. Det centrala med detta korta inlägg är att stimulera till en diskussion varför judarna låg bakom kommunismen – som försökte få världen att glömma Kristus liksom de ligger bakom mångkulturen som också förnekar Kristi gudom. Är det en tillfällighet att den judiska Bonnierkoncernen har judiska företagsledningar med en och annan svensk som alla ivrigt propagerar för mångkultur. Agendan ter sig för mig solklar. Kristus skall till varje pris glömmas bort – sakta men säkert.

Övrigt: Just dessa punkter ovan torde vara enormt viktiga motivationsfaktorer för judarna att äga och styra media. Om media kom utanför deras inflytande är de livrädda att bli utsatta för pogromer eftersom konsekvensneutral media skulle lyfta fram många märkliga förhållanden om judiskt inflytande.

Låt mig avsluta med att poängtera två saker som visar att jag alltid är hygglig mot den judiska majoriteten som har byggt upp en beundransvärd kultur och sammanhållning:

  1. Jesus Kristus var icke judisk – han kallar sig människosonen alltså sonen av människor, underförstått alla människor.
  2. Jag gillar både Israel och den judiska skötsamma och arbetsamma majoriteten och beklagar djupt att den judiska eliten (cirka 2 % av den judiska etniciteten) fortfarande håller på med sina försök att få världen att glömma Kristus. När den judiska eliten slutar med det så kan den judiska majoriteten leva tillsammans med sina kristna landsmän i ömsesidig synergi i Europa. Men mer transparens måste vi ha. Ingen, allra minst judarna, är på sikt betjänta av att äga oproportionerligt mycket av de attitydskapande informationskanalerna som kallas media – det blir bara samma visa gång på gång- reaktion och motreaktion. Dags att sluta med det.

 

Sammanfattningsvis så har judarna missförstått en del saker – vi har inget behov av att bli räddade av dem  – snarast är det vi som ständigt räddar dem från deras villfarelse att de bör hjälpa oss.

 

sign TJ