Demo 27 nov mot Gellert Tamas FAKE NEWS nu ansökt om hos Göteborgspolisen

Denna demonstrationen riktar sin egg i första hand mot barntortyr-instigeraren Gellert Tamas men också mot svensk journalistik, svenskt kulturetablissemang, svenska advokatsamfundet och svenskt utbildningsväsende. Ty sällan har en större skandal och masspsykos skapat en större tragedi i världen där 1000-tals friska flyktingbarn görs sjuka genom att traffickers lurar barnläkare så barnläkarna tror barnen är sjuka och därför börjar alla möjliga undersökningar och behandlingar av barnen som blir oerhört skrämda in i hopplöshetens tyranni eftersom ”barnen icke kan fatta att mannen i den vita rocken inte förstår att det är ett spel” detta enligt speicallitteraturen utgiven av Oxford University Press. Och de läkare som försöker slå larm har kallats nazister och värre saker av framför allt Segerstedt pristagaren Gellert Tamas och SVT/SR.

Dr, Jacksons Barnefond som arrangerar demonstrationen, bidrag kan ges till Dr. Jacksons Barnefond bankkonto:

 

Dr Jacksons Barnefond arbetar med upplysningsverksamhet hur vuxna lurar sjukvården till att göra barn sjuka genom s.k. Munchausen by proxy övergrepp eller Malingering by proxy övergrepp.

Barnens lidande är enormt och barnläkare kommer i ett skruvstäd mellan osäker svårtolkad falsk information från den vuxna som utnyttjar barnet i psykiatriskt syfte eller helt enkelt för att tjäna pengar på att barnet är sjukt.

Vi har överväldigande skriftlig bevisning från utländska medicinska organisationer, etiska kommittéer, specialistläkare och forskare att de stöder det som SOU 2006:49 kom fram till att  apatiska barn epidemin i Sverige sannolikt är barn i en s.k. Malingering-by-proxy situation.

När Gellert Tamas, mottagare av Frihetspennan 27 november 2018, om en dryg månad, förstod detta gjorde han det mest avskyvärda en människa kan göra: HAN LJÖG OCH FRAMSTÄLLDE ALLA SOM FÖRSÖKTE VISSELBLÅSA OM ÖVERGREPPEN FÖR IDIOTER, NAZISTER OCH HÖGEREXTREMA – OCH TILL DETTA FICK HAN SVT/SR:S FULLSTÄNDIGA ASSISTENS ATT FÖRA UT TILL ALLMÄNHETEN SOM GRUNDLURADES.

Nuvarande styrelsen i den hedervärde Torgny Segerstedsfonden ”Minnesfonden till Torgny Segerstedt Minne” MÅSTE avgå och beslutet att priset skall ges till Gellert Tamas måste annulleras. Annars kan priset lika väl byta namn från Frihetspennan till ”Låt oss fängsla alla flyktingbarn och tortera dem till döds priset”.