Demokratisk nationalism skyddar mot krig

Vi hör ofta ett argument mot nationalismen att den ”ställt till med så mycket krig”. Detta är fel. Historiskt sett har två demokratiska nationer aldrig gått i krig mot varandra. De krig som utspelat sig mellan länder senaste årtusendena handlar om att antingen ena eller båda två länderna varit ledda av kungar, envåldshärskare eller diktaturer.

Nationen är demokratins grundförutsättning. Utan nationen är demokratin omöjlig. Utan nationen är det för övrigt omöjligt att skydda oss själva och demokratin mot t.ex. blodsbesudlade subversiva rörelser som ISIS.  Hur tror ni enskilda svenskar med sina familjer utan nationen skulle kunna skydda sig mot en rörelse bestående av tusentals mördare från ISIS som i grupp skulle härja runt i Sverige? Dessa ISIS-krigare finns redan i Sverige idag. Det enda som skyddar oss är nationen – att svenskarna har en organisering i form av en nation som är betydligt mycket starkare än ISIS.

Trots detta ovan och mycket mer som visar på hur oändligt viktig nationen är, givetvis i demokratisk form, så finns det starka antinationella krafter både hos germaner, judar och muslimer. Vad är deras syfte? Vi har judiska galningar på Dagens Nyheter som vill avskaffa nationen, vi har svenska galningar som Birgitta Ohlsson Liberalerna och många andra som vill avskaffa nationen? Hur tänker de? Är de fortfarande på en 5-årings nivå mentalt och känslomässigt? Har de hjärntvättat sig själva och fått tunnelseende inför livets realiteter?