Det behövs verkligen ett stenhårt kristligt facistiskt parti i Sverige

Jag är en person som menar att staten måste skydda de svaga, handikappade, sårbara barn, sjuka,  mobbade barn och andra utsatta från det våld som starka aggressiva individer och grupperingar menar sig har rätt att göra mot dessa samhällets svaga.

Det finns flera centrala dogmer som skiljer facismen från nationalsocialismen t.ex. som att fascismen är inte antisemitisk, den är inte rasistisk och historiskt har fascismen haft ett starkt kristet inslag.  Just detta med att fascismen håller på lag och ordning och skyddar de reellt svaga i samhället gör att jag mer och mer ser mig som kristen fascist. Det jag önskar är att den framväxande kristna fascismen i Sverige blir utpräglad demokratisk med emfas på åsikts-och tryckfrihet.   På samma sätt som socialdemokratin lyckades gör socialismen demokratisk torde demofascismen kunna göra fascismen demokratisk.

Vi måste göra oss av med det kulturmarxistiska paradigmet i Sverige som bara leder till anarki, meningslöshet och tragedi.