Det blir ingen granskning av läkarbemanningsbolag

För en tid sedan skrev jag att jag skulle se lite noggrannare på en del bemanningsläkarbolag. Varför? Jo, därför jag menar att jag som arbetat som bemanningsläkare i tre olika länder under 15 års tid har tämligen stor erfarenhet från denna bransch och känner till hur den fungerar- och icke fungerar. Och alla grader däremellan.

Jag hade även retat upp mig på ett bolags annonsering som jag ansåg bröt mot vissa etiska regler. Jag vill icke nämna vilket det var. Jag har dock nu talat med bolaget ånyo och fick ett mer nyanserat svar som jag anser acceptabelt.   Jag har sedan dess själv etablerat kontakt med ett annat bolag som jag jobbar för och är nöjd med.

De som följer min blogg kanske undrar var det blev av min granskning. Svaret är att det blir ingen. Jag har helt enkelt icke tid. Och jag ser det mer som en uppgift för Läkarförbundet att gå ut och diskutera offentligt vad dess medlemmar anser om läkarbemanningsbranschen – på gott och ont.