Det konservativa Läkar och Media Partiet – LMP – är nu grundat och ställer upp i Riksdagsvalet 2018

Kära alla svenska medborgare!

Vi startar idag 2018-03-28 tillsammans i anspråkslös enkelhet Läkar och Media Partiet – på kristlig konservativ grund

 

Vi riktar oss till ALLA som har svenskt medborgarskap

Läkar och Media Partiet är ett enfrågeparti och vi riktar in oss på det vi kan mest av allt nämligen hälso-och sjukvård.  Och på rapportering om hälso-och sjukvård i media. Detta eftersom de nuvarande journalistiska reportagen som görs i SVT/SR är så pass bristfälliga att svenska journalister de facto försvårar uppbyggnad av en god sjukvård.

Vi kommer i stort sett att enbart fokusera på denna politiska uppgift att ge alla svenska medborgare en god sjukvård. När vi tar ställning till andra politiska frågor gör vi det utifrån vår principiella ståndpunkt att svenska samhällsbygget skall ske på sekulär upplysning och traditionskristen grund.

Vi har talat med Valmyndigheten och LMP har fått besked att om vi får tillräckligt många riksdagsröster vid valet 2018 kommer vi in i Riksdagen. Detta trots att den faktiska partibeteckningsanmälan skulle varit insänd senast 2018-02-28.  Detta är dock en formalitet eftersom det är föga sannolikt att något annat parti kommer att ta samma namn.

Vill Du stå på riksdagslistan så hör gärna av Dig till telefon 070-5093176 tisdagar eller onsdagar 10.00-11.00 eller till email   impo@live.se

Vi välkomnar alla, utom aktivt kriminella, som medlemmar oavsett etnicitet. Att du tillfredsställande stöttar partiprogrammet är dock ett grundvillkor. Om vi vid medlemsprövning finner att Du är för långt från vår ideologi så är Du dock alltid välkommen att senare söka medlemskap igen. I nuläget bryr vi oss icke alls om vad media har skrivit om Dig eftersom vi i LMP bedömer nuvarande svensk media, t.ex. SVT/SR och annan MSM (main-stream-media)  som korrupt och osaklig.

Vi har efter synnerligen noggrann granskning av svensk media och svensk journalistik kommit fram till att svenska journalister och mediabolag mest strävar efter att framställa sig själva i god dager och på olika sätt försöker skapa gynnsamma levnadsvillkor och ekonomiska förmåner för sig själva.

 

Det finns en hel del åtgärder som kan ge enorma förbättringar och några av dessa åtgärder finner du i vårt politiska program.

 

Ett nytt läkarförbund

En sak vi icke nämner i programmet är frågan om det korrupta svenska läkarförbundet som år efter år nonchalerar viktiga frågor t.ex. det enorma socialförsäkringsfusk som pågår och som har -tro det eller ej- journalister och andra icke-läkare som chefredaktörer och ansvariga utgivare. Vi kommer att lägga till rätta för ett alternativt läkarförbund dit läkare som vill jobba kunskapsbaserat och humant, neka aborter av samvetsskäl mm kan bli medlemmar.

 

Andra frågor som ekonomi, mångkultur, religion,  invandring och militära frågor låter vi andra sköta

Andra frågor, förutom sjukvårdsekonomiska, såsom ekonomiska, tullar, mångkultur, kristen judisk, islamisk eller annan religiös tro, invandring eller militära frågor får andra partier sköta.

 

Välkommen

Thomas GA Jackson

tf. partiordförande

 

PS. Min webdesigner kommer så småningom vända bilden med partiprogrammets huvudpunkter här nedan – så det blir enklare att läsa!   🙂