Dr Jackson avslutar sitt allmänpolitiska tyckande i Sverige – fokuserar enbart på Hälso-och Sjukvård

Jag tryckte för några minuter sedan på en gillandeknapp på Twitter att massimmigation icke är bra för Sverige och dess folk. Jag tror faktiskt icke det är bra för något land eller folk. Däremot rimlig immigration för dem som anpassar sig till skandinavisk kultur och lokala traditioner finner jag intressant och kan till och med vara bra. Oavsett etnisk eller geografisk härkomst på immigranten.

Att jag tryckte gillande på just den tweeten kan ha varit lite symboliskt för den kom från en nationalist vid namn Pär Sjögren och jag vill verkligen tacka alla nationalister i Sverige för den stötta de gett till en utsatt konservativ som undertecknad.   Kanske kan vi träffas någon gång i framtiden i Sverige i glada vänners lag som det så vackert heter, när allt lugnat ner sig och Sverige blivit ett harmoniskt land igen – för alla de som bor i Sverige idag.

Jag anser Sverige omedelbart bör sätta stopp för all invandring inklusive FN-flyktingar och bryta samtliga internationella konventioner om flyktingmottagande och bara säga – icke en enda ny utlandsfödd person skall tillåtas flytta till landet de närmaste tio åren. DET ÄR FULLT!  Alltså: Ingen immigration överhuvudtaget -inte ens om en svensk gifter sig med någon utlänning eller liknande – alltså noll invandring.   Sverige avsett kultur, folk, nationsgränser står inför enorma integrationsproblem om landet överhuvudtaget skall överleva i nuvarande form. Redan idag anser jag det uppenbart att Sverige kommer att balkaniseras – alltså delas upp i enklaver, kanske till och med mindre stater. Är detta bra? Jag vet faktiskt inte men vi vet vad vi har idag. Och det vi får kan vara betydligt sämre.

Den svenska ursprungsbefolkningen har givetvis den primära rätten till det land de danats i, och danat.  Jag menar också att efter de tio åren med totalt invandringsstopp man bör finna något sätt att definiera ett tak för invandring per år som ligger på den nivå som medför att ursprungsbefolkningen aldrig känner sin identitet hotad eller på något sätt fysiskt hotad som många ursprungssvenskar idag gör i bland annat s.k. no-go zones.   Det taket anser jag har för länge sedan passerats i Sverige. Men svenska folket har valt det så i demokratiska val och det måste respekteras.

Jag skall efter detta sluta med mitt politiska tyckande i Sverige i denna blogg och  diverse kommentarsfält och skall i Sverige fokusera på frågor rörande akademisk medicin, arbete inom sjukvården och fokusera på att kritisera min kollegor istället för journalister så länge jag känner att mitt hjärta bultar för gamla Sverige. Jag bor ju utomlands sedan drygt 20 år och räknar med att mitt intresse för Sverige successivt avmattas allteftersom tiden går. Om inte MAL-BP epidemin hos flyktingbarn inträffat, där jag kände min kristna plikt var att agera för att stoppa övergreppen, så hade jag med stor sannolikhet bott kvar i England och aldrig engagerat mig speciellt mycket i svensk inrikespolitik eller svenska frågor överhuvudtaget.

Norge 2017-07-13

Thomas Jackson leg.läk/Specialist allmän vuxenpsykiatri