Dr Jackson har kronofogden efter sig!

Dr Jackson har kronofogden efter sig!

Vi diskuterar saken med Dr Jackson.

GN/Jajj-journalist:   Stämmer det att du har kronofogden efter dig?

Dr. Jackson:  Ja, det stämmer bra det. Det är en skuld till advokatfirman Peter Danowski.

GN: Vad handlar det om?

Dr. Jackson:  Ja, saken är lika komplicerad som spännande och värdigt en thriller eller bok av bästa kvalitet. En sak som vi kanske närmaste åren kan se slutet på. Kronofogdens krav på mig kan nämligen kopplas inte bara till svenska kulturarbetares generella lögner om apatiska barnen inkluderande svenska journalisters mörkläggning av s.k. MAL-BP diagnostik som diskuteras i den statliga utredningen SOU 2006:49 refererande till undertecknad som medicinsk expert. En korrekt diagnostik som hade kunnat rädda barnen från ett oerhört lidande. Utan de ekonomiska kraven kan KANSKE även i en lång sambandskedja kopplas till Svensk Psykiatrisk Förenings toppledare framför allt Liselott Risö Bergerlind som det ter sig idag. Men saken måste undersökas.

GN:   Berätta mer!

Dr. Jackson: Väldigt kort så är jag en känd visselblåsare inom psykiatri och medicin i allmänhet. Jag brukar faktiskt ta upp med min kollegor om jag ser felbehandlingar och även gå ut i media med saken om kollegerna ej lyssnar- alltså de få gånger som media släpper fram visselblåsare eftersom oftast så karaktärsmördas visselblåsarna i inledningsfasen av visselblåsandet av de mediokra ledarna som visslan blåser om. Så jag är van vid att inte vara populär.

Så journalisterna släpper ofta inte fram visselblåsarna. Dock stundom sker det. Jag har t.ex. publicerat debattartiklar i Dagens Industri 2 nov 1999 om fusk med sjukskrivningsinstrumentet, i Dagens Nyheter på ledarsidan om neddrogning av patienter inom psykiatrin 25 mars 2001 och en mängd andra artiklar. Den viktigaste var utan tvekan i Dagens Medicin 2006-01-18 om att apatiska barnens symtom faktiskt till 100% var förenlig med den komplicerade diagnosen malingering  by proxy som egentligen ej är en diagnos utan en misshandelssituation.

Vad som gör Svensk Psykiatrisk Förening relevant i sammanhanget är att jag anmälde, som jag brukar göra plikttrogen som jag är, min s.k. psykiaterkollega Liselott Risö för att hon som chef för Borås-psykiatrin år 1999 uppenbarligen inte kunde medicinera utan vanskötte kliniken till den grad att jag sa till henne att ”Om du inte fattar att du gör fel så måste jag anmäla dig”.   Istället för att ta en fruktbar dialog och säga ”Va intressant Thomas, jag vill gärna lära mig mer, berätta….etc” så reagerade hon med affekt, blev irriterad och bad mig omedelbart lämna kliniken, precis som i Sollefteå nu i september.

Jag anmälde henne till Socialstyrelsen som gjorde initialt en pilotstudie som pekade på så grava fel att de gjorde sannolikt den största psykiatriska tillsyn som gjorts vid en psykiatrisk klinik i Sverige. Jag fick information från personal jag jobbat bra ihop med att Risö var rosenrasande på mig.

Sju år senare, år 2006,  sitter hon som ordförande i Svensk Psykiatrisk Förening och ser hennes främste kritiker Dr Jackson, alltså jag, lösa problemet med de apatiska barnen i den revolutionerande artikeln om ”malingering by proxy” i Dagens Medicin 18 januari 2006. Jag har haft kontakt med andra i styrelsen för SPF och har fått signaler att Risö intrigerat med Gellert Tamas för att smutskasta mitt namn och min insats i den statliga utredningen.  Det kan helt enkelt vara så att Risö är delorsak till att journalister ej har lyssnat på mig utan istället under åren som gått diskrediterat mig.

Det sker en hel del just nu i apatiska barnsaken, både en anmälan om forskningsförsummelse i saken mot Karolinska Institutet, ett utländskt universitet ser på apatiska barn epidemin i Sverige och jag känner till att flera har intresserat sig för anmälan jag gjorde mot Risö år 1999 och hur hon försökte sabotera anmälan med uppenbara lögner och mobbning av anställda. Risö är en typisk maktkvinna, i mina ögon en slarvig och oduglig psykiater, och kan vara en viktig komponent till förståelse till varför apatiska barn epidemin fick fäste i just Sverige.

GN: Det låter onekligen spännande.

Dr. Jackson:  Ja. Det är nog det. Men det är bara prologen. Det intressanta med att Kronofogden jagar mig är att jag fått korn på advokaten Danowski och Svenska Advokatsamfundet som haft noll intresse att avslöja övergreppen eftersom dess skrupelfria medlemmar inhöstat 100-tals miljoner som ombud för de apatiska barnen.   Hade SOU 2006:49 som gick på min diagnostiska linje fått genomslag så hade dessa 100-tals miljoner gått ur händerna på de s.k. advokaterna som de facto skrämt barnläkare att medverka i MAL-BP övergreppen på barnen.   Därför bör åklagare höra Liselott Risö om dennes kontakter med Gellert Tamas i saken om apatiska barn och om hon använt sin förtroendeposition i Svensk Psykiatrisk Förening för att svartmåla sin gamle antagonist Dr Jackson. Med konsekvensen att en bra statlig utredning SOU 2006:49 sköts i sank och tusentals flyktingbarn utsatts för övergrepp varav några kan ha avlidit. Liselott Risö Bergerlind har ju uppträtt i gruppsamtal om apatiska barnen tillsammans med Gellert Tamas offentligt bl.a. i Almedalen.  Bägge två har ju mig som sin främste fiende så man undrar ju vad de diskuterat under pauserna.