Dr Jackson ställer upp i EU-valet som oberoende svensk kandidat!

Ja, det är väl enda sättet att få ordning på Europa 🙂

Nåväl, på programmet står framför allt ”En bättre psykiatri” !!

 

Psychiatric Whistleblowing in Europe

Förutom nedanstående punkter arbetar jag för ett europeiskt whistleblowing/visselblåsarinstitut ”Psychiatric Whistleblowing in Europe” dit europeiska psykiatriker kan vända sig för att få stöd och råd. Behovet av ett dylikt institut eller organisation är enormt eftersom trögheten i det psykiatriska systemet är av den grad att en isolerad visselblåsare har inte en chans att verka inom ett system som dels kanske inte förstår de fel som begås, dels är ansvarigt för felen och har ett självändamål i att mörklägga felen och motarbeta visselblåsare.

 

 

1.  Alla psykiatriska patienter med kroniska psykos-sjukdomar måste bedömas av erfarna och pålästa psykiatriker vid nationella regionala centra som är OBEROENDE av läkemedelsindustrin och läkarföreningar.

Dessa pålästa psykiatriker, vilka jag föreslår kanske t.o.m. med skyddad titel kallas encyklopediska psykiatriker eller psykiatriska läsare (eng. ”Readers”), får ej ha samröre med nationella läkarförbund. De kan ha enskilda mindre föreningar för att stötta varandra med speciell lagstiftning för visselblåsare. Idag går miljoner människor i Europa med felaktiga psykiatridiagnoser vilket medför att de får fel mediciner, vilka i sig har biverkningar som liknar de symtom som de psykiatriska sjukdomarna i sig själva har.  Patienterna kommer därvidlag i  i en ond cirkel, psykiatrikerna tror de är sjuka, paradoxalt nog förstår psykiatrikerna ej att symtomen beror på medicinbiverkningar vilket medför att psykiatrikerna ordinerar mer mediciner och patienterna blir då givetvis aldrig bättre. Den dåligt utbildade psykiaterkåren förstår ofta ej problematiken och de få, grovt uppskattat runt 5%,  som förstår har svårt att visselblåsa eftersom det är i stort sett omöjligt att ensam visselblåsa mot sina kollegor.

2. Psykiaterkåren har lurats skriva att centralstimulerande läkemedel mot påhittade ADHD diagnoser. Många barn och ungdomar blir nervösa och utagerande på grund av kaoset i skolan och icke på grund av ADHD. Överförskrivningen torde vara minst 50%, sannolikt betydligt mer.  Att kritisera kaoset i skolan innebär dock att man blir anklagad för att ha en auktoritär ideologi som är bannlyst av Väst-Europas  socialister och liberaler som härskar över Väst-Europas skolor.

3. Dagens psykiaterkår, speciellt i Sverige och Norge, är informellt förbjudna att använda simulerings diagnos.  Detta innebär att tiotusentals bedragare får sjukpenning, får gratis mediciner som de kan använda i kriminella sammanhang som trafficking mm istället för inom psykiatrin.  Det innebär också att nyutexaminerade psykiatriker inte längre kan bedöma reella psykoser och många reella psykoser förblir oupptäckta medförande en mängd självmord som hade kunnat förhindras med korrekt vård.

4. Vikten att införa obligatorisk kunskap för psykiatriker att kunna skilja teater-psykoser (simulerade psykoser) från reella psykiatriska sjukdomstillstånd motiveras starkt av existensen av det fruktansvärda fenomenet MAL-BP (malingering by proxy på amerikansk engelska) eller som det kallas i Storbritannien ”Induced or fabricated Illness in Children” ty om psykiatriker inte har den minsta kunskap om hur skilja reella psykoser hos vuxna från vuxnas teater-psykoser så hur ska de då kunna skilja det betydligt mer dunkla och framför allt grymma övergrepp som kallas MAL-BP som är en situation där en extra sårbar person i händerna på starkare utnyttjas och misshandlas grovt i ett utstuderat övergrepp som består  av falsk information till sjukvården och läkare som därvidlag  luras till att starta felaktiga behandlingar i en komplicerad process som gör barnet sjukt eller en svag vuxen sjuk för att en starkare part skall tjäna pengar på de ekonomiska bidrag som sjuka ger direkt eller indirekt närstående rätt till.   Detta är ett ofattbart tragiskt fusk som torde kosta europeiska skattebetalare hundratals miljarder varje år och läkarföreningar kniper käft eftersom de är djupt indragna i bedrägeriet genom att ha lurats till att sätta falska diagnoser.

 

Vi måste i Europa bryta de mäktiga läkarföreningarnas monopol på läkare och läkarföreningars via ”golden hand-shake” principen -”skydda kollegan” principen – destruktiva inverkan på den psykiatriska vården.

Detta genom att lagstifta att det måste i varje land finnas minst tre av varandra helt oberoende läkarföreningar.  Läkarföreningarna är normalt mer eller mindre köpta av läkemedelsindustrin via korrupta och sofistikerade metoder. Detta handlar om allt från att via bestickande metoder köpa in kliniska prövningar på sjukhus till att använda okunniga säljare som inte förstår att de ljuger när de föreläser inför läkargrupper.  Allra värst torde det vara när läkemedelsiundustrin bakvägen via donationer lurar patientföreningar och anhöriga till att ”deras sjuka måste få den medicin som ger minst biverkningar”.  Paradexemplet på detta torde vara antipsykosmedicinen Zyprexa som i  USA där domstolar dömt ansvarigt läkemedelsbolag, Eli-Lilly, att betala ut tiotals miljarder i skadestånd på grund av Zyprexas/Olanzapines biverkningar som stroke, diabetes, övervikt, hjärtinfarkt mm. Men i Norge och Sverige känner psykiaterkåren icke ens till detta.

 

Till slut. Det största problemet torde dock vara den mer eller mindre köpta journalistkåren som via sina kompisar på PR-byråer, ofta deras framtida arbetsgivare, för det första inte har en chans att intellektuellt begripa problematiken och för det andra sannolikt både medvetet och omedvetet kväver information som borde komma ut till allmänheten.  Återigen, se på läkemedlet Zyprexa, ett antipsykosläkemedel som egentligen för länge sedan borde ha förbjudits eller strikt begränsats till maximalt två veckors behandling i det akuta skedet av en psykos.