Dr Jackson tackar nej till SR-intervju om apatiska barn

Nej tack till Sveriges Radio P3, anmälan för prövning hos Åklagare

Från: Thomas Jackson (thomas.a.jackson@hotmail.com)
Skickat: den 5 september 2015 18:03:05
Till: mail@rosafernandez.se (mail@rosafernandez.se); niklas.orrenius@dn.se (niklas.orrenius@dn.se); peter.wolodarski@dn.se (peter.wolodarski@dn.se); hanne.kjoller@dn.se (hanne.kjoller@dn.se); hanna.stjarne@svt.se (hanna.stjarne@svt.se); Mikael Jalving (mj@orddervirker.dk); vavra.suk@alternamedia.se (vavra.suk@alternamedia.se); nils.hanson@svt.se (nils.hanson@svt.se); jan.helin@aftonbladet.se (jan.helin@aftonbladet.se); jan.josefsson@svt.se (jan.josefsson@svt.se); jan.ostergren@lakartidningen.se (jan.ostergren@lakartidningen.se); redaktionen@tt.se (redaktionen@tt.se); anders.hamsten@ki.se (anders.hamsten@ki.se); lars farde (lfarde@live.se); lars davidsson (varpinge@hotmail.com); tipsa@avpixlat.info (tipsa@avpixlat.info); redaktion@samtiden.nu (redaktion@samtiden.nu); info@bonnier.se (info@bonnier.se); gunnar.stetler@aklagare.se (gunnar.stetler@aklagare.se); elis.envall@sos.se (elis.envall@sos.se)
Hej Rosa Fernandez på Sveriges Radio kanal P3,                  kopia: till utvalda personer

Refererar till Din önskan om intervju enligt kopia på Ditt mail nedan.

Jag tackar redan idag nej till att ge Dig/SR en intervju om min roll i den tragiska apatiska barn epidemin med huvudskälet att jag inte kan delta i något jag anser kriminell copycatverksamhet i Din och Sveriges Radios regi – nämligen uppvigling till våldsbrott s.k. MabP/Copycatfenomen mot ”extra vulnerable” flyktingbarn eller kanske t.o.m. hets mot folkgrupp.

Jag anser nämligen att SR/SVT:s sätt att hantera rapporteringen av denna grymma övergreppsepidemi mot flyktingbarn år 2001-2015 är kriminell och stimulerar till copycatbeteende hos vuxna asylsökande där barnen är offer.

Jag har talat idag med familj, en arbetsgivare och en jurist, som alla tror som jag, nämligen att Er rapportering är vinklad enligt det email Du sänt mig, nedan, den är skev och uppviglar de vuxna asylsökande att använda barnen som torpeder för att få asyl i Sverige.   De är välkomna att få asyl för min del men jag ber Dig vänligen sluta mörklägg att undertecknad har starkt stöd av internationella medicinska auktoriteter om de sannolika orsakerna till apatin. Både prof. Lask, prof Feldman och engelska läkarförbundet delar min inställning avseende by-proxy övergrepp.

Jag kommer mot bakgrund av det svåra lidande barnen genomgår att anmäla till Riksåklagaren för delegering att rättsligt utreda om det kan brottsrubriceras att Sveriges Radio kan misstänkas för att medvetet under perioden 2006 till idag år 2015 undanhållit allmänheten information om s.k. malingering by proxy, ett internationellt väl känt övergrepp som SOU 2006:49 hänvisade till men som konsekvent mörklagts och förvrängts av svensk media.   Ni förvränger, politiserar och mörklägger innehållet i SOU 2006:49. De som får kopia på detta är en gedigen grupp av svensk medial, medicinsk och juridisk elit och de får själva höra vad Ni säger i programmet 27 september.

Att Du på Din Facebooksida är vän med Mattias Wåg en dömd och känd våldsförespråkare som icke tar avstånd från våldsanvändning inger icke förtroende.

Socialstyrelsen har nyligen skrivit till mig att de kan under vissa omständigheter ändra sin hållning att ”apatin” är en konsekvens av trauman. Socialstyrelsen skriver också att ”experter är oeniga”.  Karolinska Institutet, rektor Anders Hamsten, ligger lågt men har icke förnekat den hypotes jag under alla år fört fram nämligen att det är s.k. induced/fabricated illness hos barn som vuxna ligger bakom. Jag har ett mail från den engelske välkände barnpsykiatriprofessorn Bryan Lask som skriver att frågan om barnen är ”desperately complex”.   Han uttrycker sig alltså synnerligen starkt. Varför tror Du han gör det?

mvh

Dr Thomas Jackson, specialist i vuxen psykiatri   mobil: 070-5093176

Date: Fri, 4 Sep 2015 16:05:41 +0000
To: thomas.a.jackson@hotmail.com
From: mail@rosafernandez.se
Subject: P3 Dokumentär Sveriges Radio med Thomas Jackson

Hej Thomas Jackson!

Vi talades vid i vintras angående den P3 Dokumentär jag skulle göra om de så kallade apatiska barnen.

Då tackade du nej till en medverkan i programmet.

Nu börjar dokumentären bli klar och den har fått ett preliminärt sändningsdatum den 27 september. Nu vill jag informera dig om de delar där du nämns i programmet och undrar återigen om du vill medverka med en kommentar?

Det skulle vara intressant att höra dig reflektera kring dessa uttalanden idag så här tio år senare.

Vill du medverka med en kommentar? Och finns det i så fall någon tid imorgon torsdag, eller på fredag den 4 september då jag kan ringa dig från en telefonstudio för en bandad intervju?

P3 Dokumentär är ett radioprogram som blickar bakåt, gräver i arkiven och pratar med dem som var med när det hände, där det hände. För att förstå hur händelser i vår nutidshistoria skapar avtryck och förändrar vårt sätt att leva, måste de sättas in i ett sammanhang. Varje P3 Dokumentär bygger på en blandning av nygjorda intervjuer och arkivmaterial från press, radio och TV .

I berättelsen om ”de apatiska barnen” och debatten om dem som var som mest intensiv i mitten på 00-talet är du en viktig röst då du var en av de läkare som regeringens nationella samordnare citerade i den statliga utredning om de apatiska barnen som hon gjorde. (av Marie Hessle och Nader Ahmadi, SOU 2006:49)

Jag har hittat en del material i arkiven, och nu när programmet börjar bli klart vill jag dels gärna informera dig om vilka tidningsklipp och TV-citat vi kommer att använda, dels vill jag göra ett nytt försök att försöka få med en aktuell kommentar av dig. Det jag framför allt undrar är:

På vilket sätt påverkades din medverkan i den statliga utredningen av att du sympatiserade med Svenskarnas parti?

I dokumentären kommer vi att nämna att du citeras i den statliga utredningen  och vi kommer att spela upp en del av den intervju Gellert Tamas gjorde med dig i SVT:s Uppdrag Granskning 2006. Vi kommer också att citera delar ur artikeln i Aftonbladet där det står att du har gått med i Svenskarnas parti samt säger: ”Deras partiprogram är en nödvändig profilering mot mångkulturen.”  (källa: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14581279.ab)

Vill du medverka i programmet genom en bandad telefonintervju?

Huvudfrågan är alltså: Påverkades din medverkan i den statliga utredningen av att du sympatiserade med Svenskarnas parti och hur då?

Och hur ser du idag tillbaks på de uttalanden du gjorde då?

Jag hoppas verkligen att du vill medverka i programmet och kommentera de uttalanden du gjort. För att jag ska kunna boka studio för intervjun skulle det vara bra att få ditt besked redan under dagen om det är möjligt.

Med vänliga hälsningar

Rosa Fernandez

Reporter P3 Dokumentär

För Sveriges Radio

mail@rosafernandez.se

0704765651

Lämna en kommentar