Dr Jackson var Sveriges högst betalde kommunikationsexpert – allt mörklades av SVT/SR. Se bilder på Dr Jackson!

Kära läsare,

Under texten ser ni bilder på mig och några av de jobb jag gjort och föreläsningar jag gett.

Jag började studera medicin 19 år gammal. Det har präglat mig mest. Jag är i grunden en doktor som hjälper sjuka.

Men mitt stora intresse vid sidan om var psykologi och mänskligt beteende med speciell inriktning på hur hjärnans limbiska system tolkar bilder. Mitt specialbibliotek om just detta omfattar 100-tals böcker och artiklar.

Till vänster artikel från tidningen Affärsvärlden år 1986. Se hela artikeln på två sidor längst ned!

Jag slutförde min AT-tjänstgöring och fick min läkarlegitimation 1984.  Jag hade dessförinnan gjort studieuppehåll några år. Inte bara för att arbeta som underläkare inom psykiatri, neurologi och neurokirurgi utan även för att studera grupp psykologi och konst vid universitet i San Diego USA och djuppsykologi vid Jung-Institutet i Zurich.    Jag förstod någonstans vid 25 årsålder, faktiskt redan innan jag påbörjade min AT-tjänstgöring,  att jag håller på att bygga upp en unik tvärvetenskaplig kompetens utifrån mina stora intressen för bild, djuppsykologi och neurovetenskaperna. Kanske kunde jag kommersialisera detta? För att på sikt äga ett sjukhus för att se till att patienterna fick riktigt bra vård?

Kort och gott. Åren 1984-1991 arbetade jag havltid som läkare och halvtid med min egna företag Arkaica Advices AB och Limbic AB.   Jag hade exklusivt kontor på Strandvägen 5 B. Pengarna började forsa in. Bland mina kunder märktes Volvo HK, övriga Volvo-bolag, politiska partier som Moderaterna, Folkpartiet (jag låg bakom den s.k. Westerberg-effekten som den obehaglige Peter Örn tog åt sig äran för), American Express, Proctor and Gamble, Kristdemokraterna, Kristelig Folkeparti etc.

Jag var först i världen med att förklara limbiska systemets roll för kommersiell bildkommunikation offentligt i tidningen Resumé år 1986. Detta är jag nästan lika stolt över som min insats att skydda barn från medicinska övergrepp.  De miljoner jag tjänade köpte jag fastigheter för, cirka 60 miljoner med belåningsgrad 65%  – banken sa det var säkrast. Jag förlorade sedan allt i fastighetskrisen 1991-92 och blev då läkare på heltid igen.

Del av Resuméartikeln år 1987 nedan där jag betonar att mekanismer i hjärnans limbiska system är avgörande för bildens attitydskapande förmåga. Endast delar av artikeln visas. Så kallat brain imaging tekniker har drygt 10 år senare visat att hypotesen jag framförde redan år 1987 är välgrundad.

All denna bakgrund mörklade SVT/SR för allmänheten när de ”granskade” min ”roll” i apatiska barn epidemin.

Det var nämligen så att jag kände ett extra stort ansvar, mot bakgrund av min specialkompetens inom kommunikation, att åren 2005-2006  visselblåsa att det förelåg copycat-mekanismer i apatiska barn epidemin. Alltså kriminell verksamhet.

Men detta passade ej SVT/SR:s agenda som var att måla ut alla som visselblåste inkl ministern Barbro Holmberg, sekreteraren Marie Hessle i den Statliga Utredningen SOU 2006:49, Docent Tomas Eriksson och framför allt undertecknad Dr. Jackson som högerextremister.

Gång på gång informerade jag SVT/SR och deras ”expert på apatiska barn” Gellert Tamas att trots allt är jag inte bara psykiater, utan jag har även arbetat 10 år inom somatisk medicin OCH ser tydliga samband mellan apatiska barnens fysiska och psykiska symtom och övergreppstrauman, jag hade år 1999 skrivit en artikel om PTSD i Dagens Medicin, samt att utifrån min specialkunskap inom bildkommunikation ser jag tydliga så kallade copycatmekanismer som förklarar varför barn med apati/resignationssymtom utvecklats till en epidemi. Och att SVT/SR därför bör se på diagnosen Malingering by Proxy som jag hade föreslagit för barnens situation i SOU 2006:49. Eftersom MAL-BP är ren barnmisshandel och inget annat.

Men allt detta passade ej SVT/SR:s agenda. Amatörpsykologerna bland journalister och kulturarbetare hade satt som högsta mål att krossa den ”högerextrema statliga utredningen” som var oförskämd nog att gå emot journalisternas åsikter.  Själv har jag med alkemisk vishet bidat tiden.

Och SVT/SR orsakade världens största medicinska misshandelsepidemi på barn. Som pågår fortfarande idag. På grund av SVT/SR:s narrativ som bygger på systematisk mörkläggning och felvinkling av Gellert Tamas, en person utan vare sig journalistutbildning eller medicinsk utbildning.

 

Nedan ser ni en beskuren bild där Dr Jackson talar under temat ”Där själen möter kroppen”. Jag skall senare lägga upp en icke beskuren bild.

Dubbelklicka på bilderna så får ni en förstorad bild.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan ser ni ett referat av en föreläsning jag höll inför KF:s marknadschefer år 1984 för att förklara varför  man från ett psykologiskt/instinktivt perspektiv bör välja grönt istället för blått om man ska sälja livsmedel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan ser ni en artikel ur Affärsvärlden som tar upp den tvärvetenskapliga metod jag byggt upp för att förstå bildkommunikation.