Dr. Jackson vill ha direktintervju avseende intressant studie vid Linné Universitetet

RE: forskningsstudie om mediekritik

Till: Kristoffer Holt, redaktionen@tt.se, redaktionen@dagensmedicin.se, nils.hanson@svt.se, jan.helin@aftonbladet.se, jan.josefsson@svt.se, cilla.benko@sr.se, mette.friberg@svt.se, hanne.kjoller@dn.se, hanna.stjarne@svt.se, erik.hogstrom@expressen.se, david.baas@expressen.se
Från:  Thomas Jackson (thomas.a.jackson@hotmail.com)
Skickat: den 18 februari 2016 11:09:06
Till: Kristoffer Holt (kristoffer.holt@lnu.se); redaktionen@tt.se (redaktionen@tt.se); redaktionen@dagensmedicin.se (redaktionen@dagensmedicin.se); nils.hanson@svt.se (nils.hanson@svt.se); jan.helin@aftonbladet.se (jan.helin@aftonbladet.se); jan.josefsson@svt.se (jan.josefsson@svt.se); cilla.benko@sr.se (cilla.benko@sr.se); mette.friberg@svt.se (mette.friberg@svt.se); hanne.kjoller@dn.se (hanne.kjoller@dn.se); hanna.stjarne@svt.se (hanna.stjarne@svt.se); erik.hogstrom@expressen.se (erik.hogstrom@expressen.se); david.baas@expressen.se (david.baas@expressen.se)
Hej Kristoffer,    lägger ut detta svar på www.jajj.se

telefonintervju är inte aktuell för min del, jag hörde Granskning Sveriges intervju med dig- den var bra tycker jag, dock är det inte min personliga stil i viktiga frågor. Jag ser den studie som du gör som viktigt och fenomenologiskt intressant.
Du är representant för ett etablissemang, om än icke speciellt homogent, ett etablissemang som har sedan länge övergivit lutherska dygder som sanning och noggrant arbete i både själ och hjärta, du vet säkert om att senaste gången jag ställde upp för en större intervju för idioterna på SVT och SR, lögnarna på Uppdrag granskning de får kopia på detta, så resulterade det i mörkläggning av apatiska barns lidande när de blev offer för MabP.    Vem kan ha förtroende för ett sådant samhälle?

Jag vill ha en ordnad och städad intervju inför kameror och ljudupptag, så blir det ett bättre vetenskapligt underlag.

allt gott!

Hälsa knäppgökarna på SVT och SR och Aftonbladet, Expressen m.fl.

Thomas Jackson


From: kristoffer.holt@lnu.se
To: thomas.a.jackson@hotmail.com
Subject: Re: forskningsstudie om mediekritik
Date: Thu, 18 Feb 2016 10:55:01 +0000

Hej igen,
Ok – men vad sägs om en telefonintervju? Det kan vi ta när det passar dig (i april är det för sent för min del – jag ska leverera mitt bokkapitel i början av april…). (Flera andra har velat ta det på telefon, så det gå lika bra för min del.)
Hälsningar,
Kristoffer
Kristoffer Holt, PhD.
Docent / Associate professor
Dept. of Media and Journalism (MJ)
Linnaeus University
391 82 Kalmar, Sweden
+46 (0)480-497022
+46 (0)76-3079962
 
 
 
Från: Thomas Jackson <thomas.a.jackson@hotmail.com>
Datum: torsdag 18 februari 2016 11:51
Till: Kristoffer Holt <kristoffer.holt@lnu.se>
Ämne: RE: forskningsstudie om mediekritik
Hej Kristoffer,

lite speciellt att du skriver just idag, detta mot bakgrund av att jag senast idag funderade på att permanent stänga ned www.jajj.se
och idag på morgonen hade ett längre samtal med en mycket etablerad person i svenska samhället. Jag funderar ofta på att stänga ned mina websajts inkl www.jajj.se  men sällan allvarligt, jag har dock allvarligt funderat på det i samband med det nya året och faktiskt just idag beroende på två specifika saker senaste tiden.  Intervjun med dig spelar ingen som helst roll, den ser jag som mindre viktig och jag ställer upp för att jag faktiskt anser man har en viss moralisk skyldighet att medverka i den typen av undersökningar.

jag är intresserad att boka in en intervju men jag ber dig notera att jag beroende på en viss utveckling senaste dagarna funderar på att göra en paus på ett par månader beroende på ett allt mer polariserat läge i Sverige.
Vi är ju på väg tillbaks till England efter några år i Norge helt enkelt för att jag tycker det börjar bli mer obehagligt i Sverige.

För mig skulle det passa bättre att ge intervjun när jag återflyttat till England vilket jag till 90% räknar med ha gjort senast 15 april.
Jag kommer att resa hem till Sverige säkert minst 1-2 weekends varje månad.

Jag tror att intervjun blir minst lika intressant om vi väntar 1-2 månader. Kanske intressantare.

Jag vill gärna vara så pass schysst att berätta för dig att min bedömning är att den alltmer polariserade samhällsdebatten hänger samman med Mona Sahlins angrepp nyligen  i Expressen på Folkets demonstration, och de tilltagande lögnerna från alla håll och kanter gör att jag känner olust inför Sverige. Jag själv tycker jag inte passar in i det samhällsklimatet.

Med vänlig hälsning

Thomas Jackson  070-5093176


From: kristoffer.holt@lnu.se
To: thomas.a.jackson@hotmail.com
Subject: Re: forskningsstudie om mediekritik
Date: Thu, 18 Feb 2016 10:24:59 +0000

Hej igen,
Skulle du ha tid att boka in en intervju den närmaste tiden?
Hälsningar,
Kristoffer Holt
Kristoffer Holt, PhD.
Docent / Associate professor
Dept. of Media and Journalism (MJ)
Linnaeus University
391 82 Kalmar, Sweden
+46 (0)480-497022
+46 (0)76-3079962
 
 
 
Från: Kristoffer Holt <kristoffer.holt@lnu.se>
Datum: tisdag 12 januari 2016 09:28
Till: ”thomas.a.jackson@hotmail.com” <thomas.a.jackson@hotmail.com>
Ämne: forskningsstudie om mediekritik

Hej,

Mitt namn är
Kristoffer
Holt
och jag kontaktar er angående en forskningsstudie om mediekritik som jag håller på med. Jag studerar hur människor som är aktiva inom Alternativ
Media ser på de traditionella medierna, på möjligheten att delta i det offentliga samtalet och i slutändan även demokratin.

Jag är docent i Medie- och kommunikationsvetenskap vid
Institutionen
för Medier & Journalistik (MJ)
, Linnéuniversitetet (Kalmar/Växjö). Studien finansieras av
Institutet
för Mediestudier
och resultaten kommer att publiceras som ett kapitel i en antologi (planerad utgivning i slutet av Maj, 2016) samt även på engelska
som konferenspaper och som artikel i en internationell vetenskaplig tidskrift.

Under våren 2016 kommer jag att genomföra en intervjustudie med 10-15 personer och Jackson Jagar Journalister (JJJ)
är ett synnerligen relevant case för min studie. Min fråga till dig är om du är villig att ställa upp på en samtalsintervju (ca 1-2 timmar)? Jag planerar att genomföra intervjuerna i början av februari 2016. Jag vill gärna få med så många nyanser som möjligt
i min studie och är därför mycket angelägen om att just ni deltar och är därför tacksam för svar så snart som möjligt! Det går bra att skicka e-post eller att ringa (se kontakt-info nedan).

Bästa hälsningar,

Kristoffer Holt, PhD.

Docent / Associate professor

Dept. of Media and Journalism (MJ)

Linnaeus University

391 82 Kalmar, Sweden

kristoffer.holt@lnu.se

+46 (0)76-3079962

https://linnaeus.academia.edu/KristofferHolt

Här är en kort beskrivning av projektet:

Projektet handlar om mediekritik och mediemisstro inom motoffentligheter på högerkanten. Karakteristiskt för såväl
högerpopulistiska rörelser som mer radikala grupper är en utbredd skepsis mot traditionella medier. Under PEGIDA marscherna i Dresden, Tyskland, är exemplevis ”Lügenpresse” (lögnpressen) en vanligt förekommande paroll. Budskapet är att medierna döljer eller
förvränger information som inte passar den politiskt korrekta agendan. I Sverige uppvisar rörelser på högerkanten liknande attityder. De mediekanaler (särskilt sociala medier) som ofta går under namnet ”alternativ media” måste analyseras mot bakgrund av deras
självupplevda ställning som korrektiv av de traditionella medierna. Målet är att förstå rationaliteten bakom denna typ av mediekritik genom att a) studera texter om medier i de viktigaste mediekanalerna inom ramen för motoffentligheter på högerkanten på nätet
och b) genom att intervjua personer som är aktiva inom Alternativ Media om deras syn på de traditionella medierna och på demokratiskt deltagande. Resultaten kommer att belysa hur människor verksamma inom motoffentligheter på högerkanten uppfattar och positionerar
sig i förhållande till de traditionella massmedierna.

Kristoffer Holt, PhD.
Docent / Associate professor
Dept. of Media and Journalism (MJ)
Linnaeus University
391 82 Kalmar, Sweden
+46 (0)480-497022
+46 (0)76-3079962