Dr Jacksons föreläsning 19 Maj Konferensen – Masshysteri hos Svensk Journalistkår