Dr Thomas Jackson blir som han var före år 2006

Kära läsare,

tro det eller ej, men jag är faktiskt betydligt mer sansad än jag framställt mig själv på bloggar, kommentarsfält och på Twitter sedan år 2006.   Jag har dock känt att jag MÅSTE BARA ge uttryck på något sätt för den vrede jag känner över att SVT/SR och annan medias lögner/FAKE NEWS medfört att flyktingbarn så brutalt misshandlas i det som kallas Sveriges ”apatiska barn epidemi”. SVT/SR har enbart intervjuat läkare som ej kunnat diagnostiken på barnövergrepp av den medicinska karaktär som i USA kallas MAL-BP, malingering by proxy, och i Storbritannien för ”Induced or fabricated Illness in Children”.

För mig att sitta artigt och finna mig i att bli tystad, feltolkad och trakasserad på ett faktiskt tämligen bestialiskt sätt i svensk s.k. public service när barn, jag talar då om de värst drabbade barnen, utsättes för dessa fruktansvärda MAL-BP övergrepp har varit mänskligt omöjligt. Bekanta sa till mig ”Ge det sju år så har övergreppen avslöjats”.   Det gick sju år men övergreppen fortsatte. Jag gjorde då förnyade försök att få SVT/SR och riksmedia släppa fram vad internationella experter m.fl. sa om apatiska barn epidemin alltså att det sannolikt är övergreppet malingering by proxy som blivit en copycat-epidemi i Sverige.

Det har nu gått 12 år. Talet 12 är jämte talet 7  s.k. heliga tal i de flesta kulturer. Vänligen anklaga mig ej för att syssla med talmystik men på något sätt så känns det att jag har nu under 12 år kämpat för att Svenska Läkarförbundet, Karolinska Institutet och SVT/SR skall börja diskutera sanningen om MAL-BP:s förhållande till den s.k. apatiska barn epidemin i Sverige. Den diskussionen har ej ägt rum.   Men mina bastant aggressiva attacker på svenska läkare, journalister och andra har gjort att väldigt många idag är medvetna om de fasansfulla övergrepp som pågår mitt i Sverige. Övergrepp som är nedtystade av Läkarförbundet, journalister och etablissemang på grund av att de släppte fram september 2006 ansvarig utgivares för SVT:s Uppdrag granskning version nämligen Nils Hansons version. Nils Hanson är vad jag hört en gammelkommunist med bakgrund i Ordfront mm. Nils Hanson hade fått allt om bakfoten men har med SVT:s goda minne ej ställts till svars. Ännu.

Jag känner nu efter 12 års arbete med saken att jag kommit in i en ny fas i mitt arbete om medicinska barnövergrepp av malingering by proxy karaktär. Alternativmedia som Swebbtv, Nya Tider, Ingrid Carlqvist m.fl. som Nordfront har nämligen hjälpt mig att informera allmänheten och efter 12 år kan jag nu släppa på min satiriska och aggressiva sida i mina publika framträdanden på Twitter, Facebok, bloggande och kommentarsfält. Dessa utfall har dock varit moraliskt, etiskt och medicinskt berättigade. Jag  bedömer det har varit min skyldighet att för barnens skull visa min upprördhet.

Det har nu svunnit gott och väl 12 år sedan SVT:s lögner och vilseledande om och mörkläggning av de apatiska barnens lidande presenterades för allmänheten september 2006 i Uppdrag granskning SVT.

Jag har nog vunnit den kampen. Finns mycket som tyder på det. Återstår för SVT/SR, Läkarförbundet, och Karolinska Institutet att öppet erkänna sin synd och skuld, sin vinklade mörkläggande journalistik respektive medicinska okunnighet respektive mediokra forskning.

För mig blir livet nu lättare. Jag har gjort mitt och har gott samvete för att jag under 12 års tid med uppoffringar har försökt skydda sårbara och utsatta barn från MAL-BP övergrepp och skall etablera mig mer inom det jag tror jag är bra på nämligen god hälso-och sjukvård, samhällspolitik och filosofi utifrån min position som fritänkande konservativ.

Stockholm 2019-01-03

mvh

Thomas Jackson leg.läk/specialist i psykiatri