En journalist har emailat och undrat hur jag trakasseras pga min roll som visselblåsare i apatiska barnsaken

Jag blev igår kontaktad av en svensk journalist som skall skriva om hur jag blivit trakasserad av kollegor, landstingstjänstemän och journalister pga min visselblåsaraktivitet i apatiska barnsaken.

Nedan ser du svaren på de frågor han ställde.

 

”Hej Tobias,

ring mig gärna på 070-5093176

  1. återkommer om formella grunder
  2. kommenterar inte bemanningsbolaget
  3. Ja, en massa gånger, det har varit ren personförföljelse upprepade gånger sedan 2006 -2018 där jag arbetat.
  4. Problemet med apatiska barnen är att ytterst få t.ex. jag 😌förstår vad som sker, 99% av svenskarna, inkl Du själv kanske min käre Tobias, förstår inte att en del barn svälts ihjäl eller till dödens gräns via bantningsdiet av traffickers för att bli så svaga att de får asyl på humanitära grunder, hur mycket jag än säger det tycks inte detta gå in i dumsvenska ournalisters tjock tjurhuvuden.     Situationen är helt barock, vid Munchausen by Proxy är dödligheten 25%, vid MAL-BP situationen som barnen är i varierar dödligheten/traumatiseringen beroende på omständigheterna. Stora likheter med s.k. ”snuff movies” där barn dödas med grova sexuella övergrepp inför publik av sexualsadistiska perverta. Alltså vi vet barnen har extremt höga stresshormoner, vi vet från internationell forskning att barnäkarna inte vågar erkänna, när de väl förstår det, att de gjort fel ty de kan mista legitimationen och komma i fängelse.  DETTA VÄGRAR SVENSKA JOURNALISTIDIOTER ATT BERÄTTA FÖR ALLMÄNHETEN TROTS ATT SVERIGE IDAG HAR EN ENORM MÖJLIGHET ATT GÖRA MAL-BP MER KÄNT BLAND LÄKARE OCH IONTERNATIONELLT.   Jag träffade nyigen Börje Wredberg, moderat i Södra Stockholm. En person med patos, han berättade att när han arbetade i Saudi så var det väl känt att det kom lemläsatde barn från Indien till Saudi för att tigga och traffickers bröt deras armar och ben för att folk skulle tycka synd om dem och ge dem pengar.    DET ÄR SAMMA MED APATISKA BARN – DE ANVÄNDS SOM TORPEDER OCH MÄNSKLIG SKÖLDAR OCH IDIOTER I SVENSK MEDIA FÖRSVARAR DE KRIMINELLA SOM BEGÅR FASANSFULLA ÖVERGREPP PÅ BARNEN.
Tack att du engagerar dig- tillsammans kan vi stoppa tortyren på barnen och hindra att barn av alla etniciteter utsätts för det fruktansvärda MAL-BP övergreppet. Några barn används som medicinska slavar i personlig assistens.  Detta har stor medicinsk betydelse men läkare talar tyst om det ty det illustrerar kårens egen klantighet.
TJ”