Enda sättet bekämpa terror: Totalt upphörande av terrorbekämpning – och se vad som sker!

Att helt sluta med terrorbekämpning kan vara enda sättet för Europa att få insikt i hur stort problemet är. Och vidta åtgärder för att få slut på terrorn. Men priset kan bli högt. Manchester-terrorn har ökat information till allmänheten om läget i England där man räknar med 23000 jihadister som bedöms som presumtiva terrorister. Det sägs att engelska polisen dagligen förhindrar terrorbrott.

Låt oss leka med tanken. All Europas terrorbekämpning upphör omedelbart. Från imorgon och under ett år framåt! Vad som då sker blir vägledande för både immigrationspolitik och mycket annat. Sannnolikt skulle inom närmaste året tusentals terrorbrott ske i Europa och hundratusentals eller miljoner Europeer mördas. Är denna tanke korrekt?

Om ett upphörande av terrorbekämpning skulle leda till att hundratals terrorbrott sker i alla västerländska länder där muslimer utgör 1% eller mer av befolkningen så har vi ett konkret vetenskapligt bevis på att islam är inkompatibelt med Europa.

Jag menar detta kan trots tragedin vara värt försöket. Vi får i alla fall då en tydlig uppfattning vad islam handlar om. Sanningen torde vara den att Väst-Europa redan är i krig. Enda orsaken att icke fler europeiska krigsoffer tillkommit torde vara att den Väst-Europeiska krigsmaskinen arbetar förebyggande för högtryck.