Engelska Socialstyrelsen friar Dr. Jackson

Striden om de apatiska barnen

Februari 2016 skrev undertecknad till General Medical Council i England där min engelska läkarlegitimation är registrerad och bad att de skulle granska min roll i den svenska apatiska barn debatten och kritisera mig om jag gjort något medicinskt eller etiskt fel.

Jag fick förra veckan svar att deras preliminära utredning visar mot att det icke föreligger ”evidences” att undertecknad gjort något fel och de inleder därför icke någon större utredning. De skrev att de noga satt sig in i ”Apathetic children syndrome prevalent in Sweden” och olika aspekter på detta.

Deras preliminära utslag väcker en mängd följdfrågor. Svensk media, journalisterna Gellert Tamas och Nils Hanson på SVT och Sveriges Radio har ju kritiserat mig stenhårt och anklagat mig för att göra diagnostik utifrån politiska syften. Varför kritiserar då icke General Medical Council mig?

Socialstyrelsen är kommunicerad om GMC:s utlåtande.

Konsekvenserna kan vara häpnadsväckande. Är det så att det egentligen är SVT/SR och svensk journalistkår som har  haft en politisk agenda och lyft fram i saken okunniga läkare som Henry Ascher och Anders Hjern m.fl. på bekostnad av barnens hälsa? För att icke tala om alla dessa ignoranta journalister och politiker som SVT/SR låtit uttala sig emedan SVT/SR trakasserat offentligt visselblåsare som undertecknad och Tomas Erikson som försökt varna för övergreppet MAL-BP. Här kan Ni läsa om det fruktansvärda övergrepp på asylbarnen som SVT/SR:s journalister har mörklagt: MAL-BP   http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1556-4029.12977/full

mvh

Professor Thomas Jackson Dr. Jacksons Barnefond, Norge.

PS. Professuren är personlig och vid en engelsk organisation, European College of Psychiatry, som har tydligare och etiskt mer krävande interna riktlinjer än Karolinska Institutet.  En etisk central punkt är att alla som har avvikande åsikter är välkomna att diskutera detta offentligt med företrädare för ECP LTD.   ECP mörklägger ingens vetenskapliga åsikter oavsett etnicitet, religion eller politisk bakgrund. ECP avvisar bort från sina forum endast de som bedriver sådant som kan beläggas som kriminell verksamhet. Frågan är om Natur och Kulturs Förlagsverksamhet där de publicerar den ljugande journalisten Gellert Tamas falsarier om de apatiska barnen kan rubriceras som kriminell verksamhet eftersom de aktivt mörklägger övergreppen genom att publicera Tamas hypoteser och belagt lögnaktiga påståenden om apatiska barnen. Och därvidlag stimulerar till nya MAL-BP övergrepp på barnen. Vi skall försöka få just Natur och Kulturs verksamhet i denna sak inför rättlig prövning i år. Deras VD Per Almgren och ansvarig förläggare Lawen Motadi är informerade om saken.   Jag har f.ö. bett dem stämma mig om de anser så lämpligt eftersom jag offentligt påpekar att Natur och Kultur Bokförlag med deras ledning och styrelse sannolikt är skyldiga till att stimulera till barntortyr.  DS.