Enkelt sätt att förbättra psykiatrin – följ idiotpsykiatrikers medicineringsmönster

Ett väldigt enkelt sätt att förbättra psykiatrin är att ge alla psykiatriker en kod som följer varenda ordination de gör.

Man kan sedan enkelt koppla ihop detta med ett larmsystem som blinkar rött när en psykiater har en patient på mer än tre olika psykofarmaka samtidigt, och ta in denne på skriftligt förhör!

Det är nämligen så att en säkerställd diagnos gör att läkemedelsvalet blir korrekt och att det sedan huvudsakligen är frågan om titrering, och med korrekt diagnos blir sällan läkemedelsantalet mer än tre. Ett psykofarmaka mot grundsjukdomen, en mot oro vid behov och ett sömnmedel vid behov.

Hade detta system funnits så hade en i mina ögon fullkomligt oduglig psykiater nämligen Lise Lott Risö Bergerlind ej blivit ordförande för svensk psykiatrisk förening och kanske, låt mig betona kanske, blivit av med legitimationen om hon ej visat förbättring av sina erbarmeligt dåligt kunskaper som gjorde att jag anmälde henne till Socialstyrelsen år 1999. En patient hade 8 olika psykofarmaka och vad jag minns hade två patienter 10 st!!!!!!!!!!   Ett larmsystem med röda lampor hade inte bara blinkat rött för Risö Bergerlind utan fullständigt exploderat i rött, som en vulkan som kastar ur sig röd lava.

Socialstyrelsen tackade mig att jag slog larm. Några senare sitter näbbgäddan som ordförande i Svensk Psykiatrisk Förening och tror att idioten Gellert Tamas har satt rätt diagnos på apatiska barn. Och journalisterna fattar som vanligt ingenting.