Erfaren pedagog ”Låt polisen ta över grundskolorna!”

Kontakt idag på morgonkvisten relaterat till artikeln i Expressen idag. Se länk nedan!

Redaktionen på Jajj blev idag vid 11-tiden kontaktad av en inom utbildning välkänd person. På villkor om absolut källskydd låter hen meddela sin syn på dagens skola. I korthet menar hen att

1. Skolan har sedan decennier tillbaks varit i pedagogisk och disciplinär utförsbacke som idag på vissa ställen blivit så kaotisk att det är svårt beskriva. Kaos i sig är en sak men när det kombineras med aggressivitet, mobbning och fysisk misshandel är det oacceptabelt.

2. ”Läget idag är så pass dåligt att det näppeligen kan bli sämre”. ”Det skiljer sig givetvis enormt mellan skolor. Den ordning och disciplin som finns t.ex. på engelska skolan kan man drömma om i andra”.

3. ”Det är omöjligt att internt tala om problemen eftersom vissa begrepp är tabu.   Begrepp som skulle behöva diskuteras för att hjälpa eleverna. Vissa elever har djupt irreparabelt förakt för dem som äter fläsk och för dem som talar om feminism och s.k. HBTQ-värdegrund. Detta visar sig indirekt i trakasserier mot elever och lärare och inte genom att fredligt diskutera fläsk och annat.”

Samtalet varar ungefär 15 minuter. Mot slutet säger hen:

”Jag har tänkt mycket såklart under mina år. Feminismen fanns ju inte när utförsbacken startade. Men att det idag faktiskt är outhärdligt i svenska skolor tror jag beror på feminismen som har en matriarkalisk grundsyn att ordning är något patriarkalt.  För att rädda skolan och minska elevsjälvmord och psykisk sjukdom hos barn och ungdomar behövs ett paradigmskifte.

En akut åtgärd idag som garanterat skulle fungera är att omedelbar sätta skolan under gammaldags tuffa poliser alltså ha en rektor som i första hand är polis och alla huvudlärare skall vara poliser. Dessa skall med korrekt våld och batonger hålla ordning på kriminella svin i skolan. Omvandla sedan formellt skolbyggnaderna till SIS-hem så man med tvång kan begränsa destruktiva narkotikalangande elever och våldsbrottslingar till elever så de kan låsas in på dessa SIS hem minst en månad åt gången så man tar dem tidigt i karriären. 

Vissa skolor i varje kommun bör alltså byggas om så de kan låsa in stökiga elever OMEDELBART.    Sveket mot de svaga elever som utsätts för dessa kriminella ligister är oacceptabelt men tro inte för en sekund att jag tror det kommer bli någon förbättring med den riksdag vi har idag eller med den vinklade nyhetsrapportering vi har idag”.

http://www.expressen.se/nyheter/lararen-borje-fick-nog-skolledarna-ar-radda/