Författaren Gellert Tamas polisanmäls och begärd gripen och förhörd om stöld, svindleri, anstiftan till grov medicinsk barnmisshandel

Kopia av originalanmälan underskriven ses inscannad under nedan text jämte inscannat besked från Karolinskas Institutets registratur att de påbörjat handläggning av forskningsförsummelse avseende deras forskning om s.k. apatiska barn.

Tillika föreligger ett tredje inscannat dokument med anmälan om forskningsförsummelse vid Karolinska Institutet avseende deras forskning på apatiska/resignerade flyktingbarn som enligt vetenskaplig speciallitteratur och internationell expertis kan vara apatiska/resignerade som ett slutstadium av att långvarigt befunnit sig i en s.k.  MAL-BP situation vilket tidskriften Scientific American beskrev 2017 som misshandel alltså brottslig handling vilket SOU 2006:49 diskuterade.

 

Polismyndigheten, Södermalm, 106 75 Stockholm

Hemställan till polismyndighet att på grund av de härmed anmälda brotten:
1. stöld
2. svindleri
3. medveten anstiftan till barnmisshandel eventuellt till barnamord

gripa och förhöra författaren Gellert Tamas, 55 år, med adress Kapellgränd 6 C, lägenhet 1202, Stockholm

Gärningsmannen kommer tisdag 27 november kl 17.30-19.00 befinna sig i Göteborg,
Universitetsbyggnaden Vasaparken, Universitetsplatsen 1, Torgny Segerstedtsalen.

 

Bakgrund till hemställan.

Mer detaljerad bakgrund återfinns i avsnittet epilog under anmälarens underskrift.

Undertecknad bedrev åren 2005-2006 banbrytande forskning, på den s.k. apatiska barn epidemin, som publicerades i Dagens Medicin 18 januari 2006 i form av en debattartikel där jag föreslog en diagnos ”malingering by proxy”/tvångssimulering som blev tongivande i Statens Offentliga Utredning 2006:49 om apatiska barn.

Gellert Tamas fick av SVT:s program Uppdrag granskning uppgiften att granska personerna som SOU 2006:49 hade involverat i utredningen. I samband med intervjun med undertecknad augusti 2006 stal Tamas undertecknads kopia av intervjun, en CD-rom skiva.

Stölden av CD-rom skivan visade sig vara katastrofal då det gav gärningsmannen fritt fram att ljuga om undertecknad, redigera ihop olika delar av intervjun med annat material han hade om apatiska barn så allmänheten blev svindlad om undertecknads forskning och lurades köpa böcker av Tamas och det pionjärarbete undertecknat gjort inom forskning på medicinsk barnmisshandel misskrediterades.

Följden blev att den grova MAL-BP misshandeln med rapporter om barn som sannolikt avlidit fortsatte och fortsätter in i våra dagar p.g.a. SVT med Tamas reportage utmålade min forskning exceptionellt tydligt som ett falsarium, såsom icke medicinskt grundad utan som politiskt styrd. Lyssnar man på stöldobjektet påvisas svindeln, nämligen

Man kan genom att lyssna på den cirka 1,5 timme långa intervjun konstatera att gärningsmannen icke en gång frågar undertecknad om politiska hållningar eller om min forskning på apatiska barn, icke ett ord om det medicinska begreppet MAL-BP som var till 100% mitt enda bidrag i utredningen.

Jag ber polismyndigheten att återbörda CD-ROM skivan till undertecknad, dess rättmätiga ägare eller helt enkelt beslagta och be Socialdepartementet lägga ut intervjun i dess helhet på internet tillgänglig för allmänheten så svindleriet påvisas. Gärna tillhandahålla en kopia till Karolinska Institutet.

Notera att undertecknad är medveten om att falsk tillvitelse är straffbar.

Kopia på denna anmälan sänds till registraturen vid Karolinska Institutet som inlett en översyn av sin egen forskning på apatiska barn som påverkats av det enorma svindleri Tamas begick. Se bilaga 1.

Stockholm 2018-11-25 Thomas Jackson 530124-3951
Adress: Dr Jacksons Barnefond, Postboks 148, 2241 Magnor, NORGE

 

Nedan ses anmälan inscannad i underskrivet original