Förintelsens ondska – en miljon mördade judar? Får ej förringas av kanske falska siffran 6 miljoner mördade judar!

”Sanningen skall göra Er fria” Johannes Evangelium 8 kap 32 versen är en nytestamentlig vers som ej torde kunna få tillräcklig mycket uppmärksamhet.

Kanske den absolut viktigaste versen av Kristus – fridsfursten – för att göra vår värld bättre för hela skapelsen och alla människor.

Jag häpnar över att jag denna dag 27 januari 2018 från två av varandra oberoende källor nämligen Wikipedia och Sveriges Television läser en annan siffra, än 6 miljoner som man traditionellt brukar höra om (dock beklagligt tog SVT bort antalet innan jag hann kopiera sidan, se kopierade sidan nedan) om antalet judiska dödsoffer i den så kallade förintelsen, nämligen en siffra om cirka en miljon mördade judar.   Detta, om den är korrekt, torde vara en enorm framgång för det civiliserade samhället eftersom en tragedi som förintelsen minst av allt skall befläckas med lögner och överdrifter.   Vi måste helt enkelt få till en internationell kommission för att bättre försöka fastställa etniciteter och antalet bland dessa som föll offer för den nazistiska mördarregimen. På samma sätt måste det mycket mycket tydligare klarläggas etnicitet på de cirka 50 miljoner som föll offer på liknande sätt för kommunizmens grymheter och upprätta en speciell minnesdag för kommuniztiska mördarregimers offer.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Koncentrationsläger_i_Nazityskland Den nazistiska regimen i Tyskland 1933–1945 upprättade koncentrationsläger (tyska: Konzentrationslager) för internering av personer som ansågs hota rikets säkerhet eller den tyska rasens renhet. Lägren drevs av SS under ledning av Reichsführer-SS Heinrich Himmler.
Det första lägret upprättades under Hitlers maktövertagande 1933 då flera tusen politiskt oppositionella internerades. Under de följande fyra åren fanns omkring sex koncentrationsläger med sammanlagt mellan 4 000 och 7 750 fångar.[1] Under 1937/1938 växte lägersystemet och eskalerade under krigets sista år. Den största förändringen skedde 1942 då lägren blev en del av krigsekonomin och började leverera arbetskraft till industrin. Samtidigt påbörjades massmorden på judar i lägren Majdanek och Auschwitz. Under krigsåren fyrdubblades antalet huvudläger och mängden internerade fångar ökade till hundratusentals. I januari 1945 fanns det omkring 730 läger och satellitläger[2] och fler än 700 000 fångar.[3] Den enorma utvidgningen av lägersystemet både vad gäller antal läger och antalet fångar var en konsekvens av tyskarnas behov av arbetskraft till krigsindustrin och det ideologiska målet att utrota Europas judar.
Omkring 1 650 000 personer sändes till koncentrationsläger mellan 1933 och 1945, av dessa dog drygt en miljon.[4][5] Till detta antal kan läggas den dryga miljon judar som fördes till och avrättades i förintelseanläggningarna i lägren Majdanek och Auschwitz. (Offren i förintelselägren Sobibór, Bełżec, Treblinka och Chełmno är inte medräknade här.)
Benämningen koncentrationsläger (tyska: Konzentrationslager) hade tyskarna lånat från de interneringsläger (engelska: concentration camps) engelsmännen inrättade i Sydafrika under boerkrigen 1879-1915. I Nazityskland var det rent formellt endast läger som tillhörde SS:s myndighet Inspektoratet för koncentrationslägren som hade beteckningen koncentrationsläger. Där fanns även en mängd andra internerings- och arbetsläger men de hade andra beteckningar.
Det tyska ordet Konzentrationslager förkortas KZ eller KL.

 

I SVT text stod det vid kl 11.00 att en miljon judar mördades, nu kl 11.22 har den siffran tagits bort och nu står det ingenting om antalet:

” 110 SVT Text Söndag 27 jan 2019
INRIKES PUBLICERAD 27 JANUARI

Minnesdag för Förintelsens offer

Det är 74 år sedan som fångarna be-
friades ur nazisternas förintelseläger
Auschwitz-Birkenau i Polen. I Sverige
uppmärksammas minnesdagen med över 100
arrangemang, med bl.a. traditionsenlig
ljuständning på Raoul Wallenbergs torg
i Stockholm.

-Förintelsen är något som berör oss
alla, säger Ingrid Lomfors, över-
intendent på Forum för levande
historia.

På bibliotek, i kyrkor och andra
lokaler pågår på söndagen aktiviteter
med Förintelsen och antisemitism som
tema, skriver TT.
Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 ”.

 

Jag anser detta är fruktansvärt om någon, oavsett etnicitet, håller på och leker med antalet dödsoffer. Det är att slå en miljon mördade judar och andra mördade som polacker, romer och tyskar en andra gång.