”Förnuftsbaserad Medicin” bra begrepp i artikel i Göteborgsposten av professor Gunnar Steineck et Al

Vill här bara uppmärksamma ett begrepp som kan ha visst fog för sig nämligen FÖRNUFTSBASERAD MEDICIN.

Som director vid Evidence Based Medicine LTD i Leeds sedan anno 2007 och förmodligen den som mest arbetat kliniskt med begreppet evidensbaserad medicin inom fyra verksamhetsfält nämligen psykiatri, internmedicin, rehabiliteringsmedicin och allmänmedicin ser jag förnuftsbaserad medicin som ett konceptuellt anslag som kan diskuteras vara sidoordnat EBM.

Nedan artikel av professor Gunnar Steineck et al är läsvärd. Den ger pellejönsen – den oduglige Anders Tegnell – relevant kritik.   Att Tegnell får ha kvar sitt jobb torde huvudsakligen bero på mediokra svenska journalister.

https://www.gp.se/debatt/tegnell-kvalificerar-sig-inte-ens-som-hobbyepidemiolog-1.39302498

 

Stockholm 5 Januari 2021

Professor Thomas Jackson MD, PhD

vid European College of Psychiatry

Leeds

UK