Försöker Mattias Karlsson och Jimmie Åkesson göra skalbolagsaffär?

Försöker SD-ledningen göra något liknande en skalbolagsaffär när de skall byta ut nuvarande SDU mot ett ”nytt SDU”?

SDU:s nuvarande ordförande Jessika Olsson torde stå på god juridisk grund när hon menar det är stadgebrott av SD-ledningen att planera som de gör, planer vilka jag förutsätter är bekanta för dem som läser här.

Jag vill öppet säga att jag anser den nuvarande ledningen,  Åkesson-Jomshoff-Söder och Karlsson utfört ett bra arbete för att driva fram SD till Sveriges största parti. Men att SD är stora nu beror mer på ”Zeit-geist” än nuvarande SD-ledning, så hybris är olämpligt.

Om nu detta att bli Sveriges största part är ett ändamål i sig vilket det egentligen icke nödvändigtvis måste vara om man tänker på Sveriges bästa.

Vänligen notera att flera partier som Stalins kommunistparti, Maos kommunistparti m.fl. varit exceptionellt framgångsrika.  Självklart finns det i övrigt få likheter med SD.

Vad jag vill ha sagt är att SD:s lednings agerande i förhållande till att bryta med SDU andas icke-demokrati så det sjunger om det.   Ungdomsförbund skall vara radikala. Att stämpla dem som extrema för att de umgåtts/umgås med folk som svensk gammelmedia kallar extrema är inte bara emot sund bondförnuft utan rent odemokratiskt.   Jag själv har t.ex. träffat nationalsocialister, två gånger, första gången vid en middag våren 2014 och därefter hälsade jag på några i Ludvika på ett torgmöte.   De vet om att jag är konservativ och inte nationalsocialist.   Jag tror t.o.m. att de skulle ge mig skriftligt på det.  De behandlar mig mycket vänligt och förstående.  Man måste kunna umgås även med personer vars åsikter man ej delar – det är demokrati. Faktiskt ganska kristeligt också.  Jag träffar gärna kommunister också. Jag ser till personen och inte till ideologin i första hand.

Jag önskar Jessica Olsson lycka till med att byta ut en eller fler i nuvarande ledning för Sverigedemokraterna.   Det gäller att få bort dem som saknar respekt för demokratiska grundprinciper.   Nuvarande ledning har delvis styrt SD sedan nästan 20 år som ett aktiebolag, och varit väldigt framgångsrika, nu verkar de fartblinda. Att makt korrumperar är nog sant.

För övrigt, kanske har jag själv del i framgången eftersom jag föreslog när Tor Pålson var partisekreterare år 1999 en bra slogan  ”Omtanke och Tradition” , en slogan som gick till många människors hjärtan, alla säger den var brilliant och SD gick från 0,5% till 1,7%.  Att de bytte till Trygghet och Tradition har nog att göra med oenighet mellan mig och Åkesson om juridiken avseende slogan.

”Äntligen står vi med den slogan på den goda sidan” sa Tor Pålsson när jag föreslog slogan över telefon.  Tor tackade mig. Jag har dock icke fått något tack av nuvarande SD-ledning, det bekymrar mig föga, snarast var de lite paranoida när jag träffade dem vid ett seminarium och jag blev av Mattias Karlsson stämplad som högerextrem för att jag sa en sak under seminariet han inte gillade nämligen att ”SD borde självklart ta hjälpa av alla för att kunna hålla valmöten ostört, det är demokratiskt”. Karlsson kände nog att jag som person kunde hota honom i hans politiska ambitioner för han började genast markera sig mot mig som han nu gör mot Jessika Olsson.

Ja Mattias, jag anser att Du är en skicklig men alltför durkdriven politiker. Notera att jag känner viss beundran för Dig i det att Du och de andra i bunkern stått ut med allt ont från kommunister och att Ni kan vara så hårda vilket man nog måste vara, åtminstone i perioder i Er position. Du har självklart förtjänat en hög post i partiet för all framtid såvida inget exceptionellt inträffar – men Du och Jomshoff är för hårda för min smak, och för många andras smak.

Acceptera att det efter tjugo ! år kan vara bra med en förnyelse i partiets ledarsida, politiken riskerar annars bli för personberoende och icke programgrundad. Jimmie bör sitta kvar som partiledare, Söder kvar på sina olika förtroendeplatser,  jag tror Jomshoff bör vara kvar som partisekreterare med vissa förbehåll, du bör ned ett pinnhål pga din hantering av SDU.

Jessika bör ersätta Dig, eller kanske Gustav Kasselstrand bör åter in i partiet och ta din plats. Detta är basal civil politik, be varandra om ursäkt och gå vidare.  Kasselstrand har sagt enligt media att ni riskerar bli parodi på Er själva.

Att bli parodi på sig själv innebär att vissa äkta personlighetsdrag hos individen, ofta negativa, förstärks på ett något komiskt, ofta tragikomiskt,  sätt.  Du och Jimmie får ursäkta mig men jag tycker nog det ter sig både avslöjande och tragikomiskt att ett parlamentariskt moderparti skall kapa trossen till ett ungdomsparti för att de är för ”radikala” och väljer ”fel” ordförande. Det andas girighet och totalitär dominans som projiceras på andra.

Du Mattias, och Jimmie och Jomshoff, är där nu. Er jag-styrka som tidigare hjälpt er hålla ordning på partiet riskerar nu att expandera ut i en omogen ”ego-inflated” pubertal maktberusning där Ni sonika tystar människor som har andra åsikter. Ni har nu på vid gavel blottlagt en slagsida för seriösa journalister och andra makthavare.

Till slut:     SD-ledningen bör reflektera över att vara konservativ innebär ALLTID en måttfull grad av nationalism och en måttfull grad av etnocentrism.   Detta verkar SD-ledningen icke förstå och SD kommer med nuvarande ledning att sannolikt bli ett nytt centerparti.

TJ 2015-09-13

Lämna en kommentar