Fruktansvärda biverkningar – Psykiatriska mediciner – Fel diagnoser

Omskakande föreläsning du aldrig glömmer om du är patient eller anhörig till en psykiskt sjuk

Den kände psykiatern Thomas Jackson föreläser från psykiatrins innersta rum, om fel diagnoser, felaktig medicinering och hur kollegialitet hindrar justeringar av behandling samt varför journalister har så svårt förstå dessa sammanhang.

Efter 40 års intensiv klinisk verksamhet i Sverige, Norge och England berättar Dr Jackson vad som sker i den kliniska psykiatrins innersta rum. Hur okunniga underläkare sätter fel diagnos som förföljer patienten livet ut, hur mentalskötare dominerar psykiatriska team, hur medicinskt outbildade personer blir enhetschefer och verksamhetschefer. Hur journalister genom underrapporteringar, felrapporteringar och egna idéer förstör psykiatrin. Hur exceptionellt okunniga många psykiatriker är och hur vem som helst skulle kunna arbeta som psykiatriker – bara man lyssnar, är vänlig, försiktig, och bara upprepar det som står i journalen – utan att bli avslöjad.

Thomas Jackson har fått rätt om de apatiska barnen

Dr Jackson är mest känd för sin insats att hjälpa apatiska barn där okunniga läkare och journalister mörklagt vetenskaplig forskning om MAL-BP situationen för barn.

Samt det dilemma Dr Jackson kom i när endast högerextrema gav honom stöd i denna sakfråga.

Felanvänd psykofarmaka ger dålig livskvalitet och för tusentals drabbade fruktansvärda biverkningar som psykiatrisk personal inklusive psykiatern alltför ofta ej klarar av att skilja från vanlig ångest eller förvirring. Följden blir att tusentals patienter tar livet av sig årligen på grund av långvarig ångest eller förvirring som beror på felaktig läkemedelsanvändning. Ofta är det tabu att ens diskutera detta för psykiatriker ty vad gör man när kollegan i rummet intill har felmedicinerat en patient till döds. Alla kniper käft såklart – för att skydda kollegan och sig själv.

När fel medicineringen är kopplad till felaktig diagnos, när det blir så kallat dubbelt fel, blir det omöjligt för patienten att bli frisk. Patienten är fångad i psykiatrivårdens onda cirkel.

Det tydligaste exemplet är hur felaktig schizofreni diagnos delats ut av okunniga psykiatriker. En inkompetens som drabbat sannolikt 100.000-tals patienter sammanlagt i Sverige under årens lopp och uppskattningsvis ett tusental per år. Dessa får då de ”modernaste” psykosmedicinerna som tyvärr är kända för sina metabola biverkningar som övervikt och diabetes och eftersom diagnosen är fel så hjälper naturligtvis ej medicineringen med påföljden att den sjuka står på högsta rekommenderade dosen och upplevs då kanske något bättre eftersom denne gjorts till en zombie.

Mest tragiskt är när lätt funktionshämmade på felaktiga grunder får schizofrenidiagnos eftersom de är extra sårbara och riskerar att från tonårsåldern och till läkemedlesbolagens stora glädje livet igenom medicineras med schizofreni-mediciner som ger dem övervikt, diabetes, stroke och hjärtinfarkt. Psykiatriker som är köpta av läkemedelsindustrin luras konsekvent förskrivas dessa mediciner.

Dr. Jackson ger föreläsningar om upplevelser inifrån den kliniska psykiatrins hemliga rum i Sverige, Norge och England som annars aldrig kommer ut till allmänheten. Dr Jackson arbetar genom sitt norska företag Solidaritas Legetjenester och organisationen JUMEK -juridik-medicin-etik.

Föreläsningar skräddarsys allt från korta översikter till veckolånga kurser och faktureras allt från noll kronor för ideella föreningar som patientföreningar med dålig ekonomi till 100.000 SEK för en heldag för läkemedelsbolag – som ofta ej förstår vad som sker ute på klinikerna med deras mediciner.

Köp boken Copycatbarnen! Dr Jackson skriver hur SVT hur mörklagt sanningen om de grymma övergreppen på de apatiska flyktingbarnen.