Gellert Tamas saknar journalistutbildning och avslöjad som högerextremist

Här publiceras i kväll 6 april 2015 en sammanställning av en granskning vi gjort av bluffjournalisten (han saknar journalistutbildning) och mytomanförfattaren Gellert Tamas. Den kommer att kompletteras, vi har fått brev från Lasermannen Jon Ausonius som skriver föga smickrande om Tamas.

Bluff-journalizten Gellert Tamas  –  avlöjad som högerextremist

Redaktionen på Jajj.se har gjort en noggrann granskning av bluff- journalisten Gellert Tamas. Han har lurat alla att han har journalist-utbildning vilket han de facto saknar. Han försökte bli antagen men saknade kvalifikationer. Han har inte ens relevant gymnasieexamen för det han försöker skriva om.

Vår grävning visar också att Tamas har ett mångårigt förflutet i högerextrema kretsar.  Han har träffat dem han själv stolt kallar nazister. Han har umgåtts i kretsarna runt personer i Sverigedemokraterna, Nationaldemokraterna och Svenskarnas Parti. Alla dessa tar dock avstånd från honom eftersom de anser han på grund sin agenda att mörklägga svår tortyr på flyktingbarn, de s.k. apatiska flyktingbarnen, gått över alla ideologiska gränser. Han upplevs negativt  – han smutsar ner Sveriges högerextrema rörelse och han är icke välkommen.

Ledande nationalsocialister i Sverige menar att övergrepp på barn, oavsett etnicitet, alltid är en moralisk avgrund.   Detta bekymrar dock icke Gellert Tamas som fick sitt nazistiska journalistnätverk på SVT, SR och Aftonbladet att gå hans ärende i att mörklägga s.k. MabP- övergrepp som vuxna asylsökande utsatte sina barn för när de nekades asyl.

Ett exempel på Gellerts antisemitism anas när han angriper Dagens Nyheters Peter Wolodarski och Bonnierkoncernen som vi alla vet har judisk etnisk bakgrund  http://www.aftonbladet.se/kultur/article19118425.ab   detta när Bonnierkoncernen gjort tyvärr fåfänga försök att ifrågasätta Tamas.

Pilkorsare och nazistisk bakgrund.    Om man ser på Tamas familjebakgrund anar vi varifrån hatet mot invandrarbarnen de apatiska kommer från. Hans familj har vid granskning visat sig vara nazistiska s.k. pilkorsare som flydde från Ungern efter andra världskriget.

Jajjs redaktion frågar Dr. Jackson som intervjuat Tamas två timmar augusti 2006 vad han tror om vår granskning.

– Att Tamas kommer fram som högerextrem förvånar inte. Han kallar ju alla andra högerextrema, sannolikt är denna hans tendens en s.k. projicering av egna sublimerade önskedrömmar.  Alla vet idag att Tamas ljugit och mörklagt övergreppen på en extra sårbar grupp som flyktingbarn, det kan endast förklaras med ett intensivt hat hos honom.  Dock vet vi att Tamas inte acceperas bland svenska högerextrema, de upplever honom så bottenlöst ond att det endast kan jämställas med vänsterextremas ondska.

 

1 Kommentar på Gellert Tamas saknar journalistutbildning och avslöjad som högerextremist

  1. Om Pagrotsky och Tamas le4ser allt du skriver e4r jag ne4stan mer stolt f6ver att finans som le4nk he4r e4n hos den eminente He5rd./Goesta

Lämna en kommentar