Gellert Tamas kopplingar till romsk maffia måste granskas. Hot mot Dr Jackson

Redan flera år före 2006 och publikationen av SOU 2006:49 om apatiska barn epidemin hade Gellert Tamas nära kontakt med den romska minoriteten och anklagade år 2002 en norsk sjuksköterska Ingrid Schanke när denne försökte skydda apatiska barn från mal-bp övergrepp.    Gellert Tamas valde ut den romska minoriteten för att göra karriär på. Enligt SOU 2006:49 är en överväldigande majoritet av apatiska barn romska barn från Balkan och sydost-europa.  Det är via BBC reportage väl dokumenterat en tradition hos vissa romer att slå sina barn för att de ska begå brott. Kultur? Ja kanske kan det kallas så.

Riktigt obehagligt blir länken mellan Tamas och romer när det avslöjas att Tamas i ett SVT- reportage om de så kallade apatiska barnen september 2006, utan att avslöja att majoriteten apatiska barn är romska, gör allt för att mörklägga de medicinska övergreppen dessa barn utsättes för när de kommer i en så kallad MAL-BP situation. Romer kan tjäna miljoner på att göra barnen sjuka genom medical negligence.

Om det framkommer en koppling, ömsesidig korruption mellan Tamas och romsk maffia så avslöjas förklaringen till Tamas ensidighet i rapporteringen om apatiska barn. Romska föreningar gav kraftig ekonomisk stötta till Tamas när denne gjorde en dokumentär om Katarina Taikon. Romsk maffia och Tamas lever i en form av kriminell symbios.

År 2011 försökte undertecknad avslöja balkanromer vid psykiatri-kliniken i Örebro som bedrev ett bedrägeri om 4 miljoner/år inom personliga assistans branschen utan att lyckas då landstingets jurister sa man icke fick anmäla som läkare eftersom man då röjde journalsekretess.

Hösten 2006 efter Tamas program i SVT blev Jackson två gånger hotad vilket polisanmäldes och utredningen kom fram till enligt polisen ”Hoten kommer från traffickinggäng österut som tycker du förstör deras business”.

Undertecknad Dr. Jackson har förutom dessa hot 2006 flera gånger blivit hotad. Senast för ett par veckor sedan i kommentarsfältet på Petterssonsblogg.se  där en artikel diskuterade BBC-artikeln om Sveriges apatiska barn under titeln ”Swedens Mystery Illness”.  Med anledning av rättsprocessen mellan Dr Jackson och Jan Helin som påbörjas 22 november vid Stockholms tingsrätt kan ju noteras nedan hot. Jag har fått information att hoten kommer från en ”dinglare” som blivit förtydligat med ”rom”.