Gellert Tamas som vanligt i ett dravel av lögner och paranoia erkänner misstag

Gellert Tamas, mannen som hyllats av korruptionSveriges främsta företrädare som Segerstedt-Institutet m.fl. ges av anti-nationalisten och chefredaktören Peter Wolodarski fritt spelrum i familjen Bonniers tidning Dagens Nyheter som snart sannolikt delar Tamas öde – förpassning till historiens skräphög.

I den inscannade bilden nedan som är ett dubbeluppslag i Dagens Nyheter 2019-08-15, alltså för 2 veckor sedan upplåter FAKE NEWS familjetidningen Dagens Nyheter utrymme åt en person, som i sin dumhet orsakat en av världshistoriens största vårdskandaler, nämligen Gellert Tamas.

Gellert Tamas är mannen utan utbildning som lurade SVT/SR och hela Sveriges mediaetablissemang att kriminella vuxna som satte extra sårbara barn i apatiska tillstånd var oskyldiga.   Sanningen var att den statliga utredningen SOU 2006:49 tydligt diskuterade det s.k. MAL-BP övergreppet som är en ny forskningsfront inom hälso-och sjukvården. Tamas, blind i sitt oförstånd, eller var det kyligt beräknande av profit som drev honom, fick mediaSveriges hela stöd att ljuga och förvanska utredningen  och det hela slutade år 2006 med att regeringen Reinfelt lade utredningen i malpåse trots åtskilliga varningar om pågående och grov barnmisshandel.

Dr Jackson som var visselblåsaren i den statliga utredningen hade:

  1. I Svenska Dagbladet 14 december 2005 tydligt varnat för att barnen riskerar skadas av föräldrarna och tydligt uttryckt att han bedömer att han riskerar sin karriär i Sverige genom att påtala detta eftersom mediaSverige upplåtit sina kanaler till okunniga aktivitsläkare i Läkarförbundet. Och att gå emot kolleger som media lyssnar på har ett pris.
  2. I Dagens Medicin 18 januari 2006 fortsatt att t.o.m. berätta den diagnos eller rättare sagt situation som bör diskuteras nämligen MAL-BP alltså malingering by proxy. MAL-BP är något läkare ogärna diskuterar eftersom MAL-BP diagnosen bygger på att läkare felbedömer och medverkar i misshandeln av barnen genom att felbehandla utifrån felaktig information från vårdgivare.   Kriminella ”vårdgivare” som Gellert Tamas konsekvent icke bara försvarat utan stimulerat till att begå övergrepp.
  3. I Dagens Medicin våren 2006 replikerat till barnläkaren Göran Bodegård m.fl. och Dr Jackson skrev explicit att copycatmekanismer i media stimulerar till dessa övergrepp. Detta har bekräftats av den senaste forskningen publicerad 2015.

 

Redan år 2006 hade Dr Jackson alltså tydligt, logiskt och precist förklarat att apatiska barn epidemin i Sverige var en copycat epidemi av övergrepp mot barn i en MAL-BP situation. Allt var upplagt och serverat för Sveriges hälso-och sjukvårdsansvariga att göra det som bör göras med barn i MAL-BP situation. Alltså skilja barnen från föräldrarna – som Norge gjorde och där den lilla epidemi med övergrepp mot några barn som startats i Baerum Kommune utanför Oslo kunde snabbt stoppas.

 

Men vad gjorde Gellert Tamas och SVT/SR? Jo!

Punkt 1-3 ovan mörklades konsekvent av Gellert Tamas i samarbete med SVT/SR

Nu exakt 12 år och 11 månader efter att Gellert Tamas började vilseleda svensk allmänhet och media-och kulturetablissemang så börjar Mr. Tamas för första gången diskutera att barnen kan utnyttjas av sina föräldrar. Se markerat avsnitt nedan i inscannad bild.

Debaclet med Gellert Tamas som den store uttolkaren av apatiska barn epidemin väcker andra frågor. Vilka stödde och vilka låg bakom besluten att ge Gellert Tamas, mannen utan vare sig journalistutbildning eller medicinsk utbildning, den enorma media-plattform han fick?   Har något barn avlidit av sondmatning med reducerat kaloriintag i en MAL-BP situation? Vilka bär ansvaret för detta? Läkarna eller de journalister som hotade kalla läkarna främlingsfientlig om de ej spelade med i den grymma teatern som Dr Jackson kallade övergreppen i en replik till Gellert Tamas program och Uppdrag granskning hösten 2006 i Dagens Medicin.    Frågorna är många och en av Riksdagen tillsatt sanningskommission bör utreda saken bl.a. för att den barnmisshandlande apatiska epidemin riskera spridas om myterna från Gellert Tamas och SVT/SR ej stoppas. Det finns redan tecken från Indonesien och Australien att den börjar spridas där och en teater i Sydney skall sätta upp Gellert Tamas pjäs De apatiska i oktober i år.